NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
16 października 2012

LfC na IV Zjeździe PTChK

W dniach 11-13 października 2012r. odbył się w Zakopanem IV. Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Firma LfC po raz kolejny okazale zaistniała na konferencji. Zaprezentowała obecny potencjał w zakresie nowoczesnych metod leczenia kręgosłupa implantami DERO. Brała udział zarówno w części wystawowej Zjazdu, organizując specjalistyczne warsztaty, jak i miała prezentacje podczas sesji naukowych.

Konferencję rozpoczęły uroczyste obchody Jubileuszu 45-lecia pracy Daniela Zarzyckiego, profesora Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletniego szefa Katedry i Kliniki Ortopedii UJ w Zakopanem, a przede wszystkim wielkiego współtwórcy polskiej szkoły leczenia kręgosłupa. Doceniając wkład profesora Daniela Zarzyckiego w rozwój współczesnej spondylochirurgii oraz wyrażając wdzięczność za wieloletnią współpracę, prezes Lechosław F. Ciupik przekazał na ręce Jubilata szczególny dar: komputerowy obraz oraz pamiątkową, implantową statuetkę ze specjalną dedykacją.

Rozwój polskiej chirurgii kręgosłupa spowodował, że na każdym kolejnym Zjeździe poszerzana jest jego tematykę i forum dyskusyjne. Program naukowy tegorocznego Zjazdu obejmował trzy ważne tematy:

16 Paź 2012
LfC na IV. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

1. Nowotwory kręgosłupa

2. Chirurgia małoinwazyjna

3. Evidence based medicine

W trakcie Zjazdu firma LfC miała możliwość zaprezentowania bogatej w innowacje ekspozycji wystawowej. Prezentacja LfC obejmowała obecne „hity” dla spondyloimplantologii. Najbardziej innowacyjne implanty na wystawie: metody CarLIF oraz SLIDER, wykonane w „kosmicznej, pędzącymi elektronami” technologii wzbudzały żywe zainteresowanie wśród polskich chirurgów.

Szerzej swoje najnowocześniejsze technologie LfC zaprezentowała na ujętym w planie Zjazdu, workshopie na który licznie przybyli zainteresowani specjaliści chirurgii kręgosłupa. Tematyka workshop’u obejmowała prezentacje najnowocześniejszych technik w chirurgii kręgosłupa, w tym: CarLIF’a do stabilizacji międzytrzonowej; elastoplastyki do wertebroplastyki, jako alternatywy do stosowanego obecnie cementu; sztucznego dysku szyjnego i innych implantów.

Warto zauważyć, że metody chirurgiczne stworzone w firmie LfC były przedstawiane w części naukowej Zjazdu. Prezentacje omawiały wykorzystanie polskich metod leczenia implantami DERO w zagranicznych klinikach, m.in. wykład pt. „Evaluation of a porous structure “Carving” Interbody Fusion Cage in 34 patients with lumbar 360ᵒ MIS-Spondylodesis” miał doktor Volkan Goktas, który prezentował wyniki kliniczne ośrodka niemieckiego obejmujące metodę CarLIF.

Zastosowania polimeru silikonowego do wypełniania trzonów kręgosłupa w wertebroplastyce i kyfoplastyce, proponowanego w postępowaniu spondylochirurgicznym zostały zaprezentowane również przez współpracujący z LfC ośrodek niemiecki Via4Spine, w referacie pt. „Cilinical evaluation of Elastoplasty, a percutaneous Augmentation of Vertebral Compression Fractures with an elastic Silicon-based Polymer”.

Podczas Zjazdu miało również miejsce zebranie Stowarzyszenia Studiów i Leczenia Kręgosłupa (SSiLK). Na posiedzeniu przedstawiono raport dotyczący działalności stowarzyszenia za okres 2010-2012. W przedstawionych planach na najbliższy rok członkowie zarządu SSiLK: doktor Jerzy Pieniążek (prezydent) oraz doktor Lechosław Ciupik nakreślili kierunki nowych działań. Idąc śladami doświadczeń Polskiej Grupy DERO, i biorąc pod uwagę wnioski Kolegów, postanowiono powrócić do wznowienia kursów dydaktyczno-szkoleniowych przybliżających praktykę nowych metod chirurgicznych, zwłaszcza metod polskich. Do wypracowanych dawniej metod szkolenia zaproponowano zupełnie nowe, podnoszące poziom i efektywność kursu. Zwrócono uwagę również na potrzeby współpracy SSiLK ze stowarzyszeniami zagranicznymi i skorzystania z ich dorobku, zwłaszcza udziału w SpineTango, poprzez uczestnictwo w EuroSpine Society. Przewiduje się, że kursy będą odbywały się na wiosnę i jesienią (być może w połączeniu z Międzynarodowym Sympozjum Kręgosłupowym w Brukseli).

W czasie trwania IV Zjazdu było dużo okazji do licznych dyskusji, szkoleń i wymiany doświadczeń, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści zarówno lekarzom, jak i bioinżynieriom, a w konsekwencji zdrowiu pacjentów.

Podziękowanie:
Niniejszym, w imieniu Prezesa firmy LfC, pana Lechosław F. Ciupika oraz Team’u LfC, mamy zaszczyt złożyć serdeczne podziękowania dla Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, za dołożenie wszelkich starań, aby IV Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa spełnił oczekiwania uczestników, zarówno pod względem naukowym, możliwości szkoleniowych, prezentacji wystawienniczej, jak również towarzyskim i rekreacyjnym.

ciagznakow