NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
21 marca 2018

LfC na IX Zjeździe Oddziału Zachodniego PTChK

W Lipowej k. Żywca w dniach 15-16 lutego 2018 roku odbył się IX Zjazd Oddziału Zachodniego PTChK, w trakcie którego firma LfC promowała nowości w zakresie stabilizacji Systemu Kręgosłupowego DERO.

Konferencja poświęcona była w głównej mierze nowoczesnym technikom małoinwazyjnym w operacyjnym leczeniu chorób kręgosłupa.

W trakcie konferencji na stoisku wystawowym LfC prezentowane były główne systemy i stabilizacje kręgosłupowe DERO m.in.: stabilizacja międzytrzonowa w odcinku lędźwiowym CarRLIF, s-LIF, ILCCi α-CarRLIF, a także stabilizacje międzytrzonowe w odcinku szyjnym CDiscPEEK i CsDisc. W większości są to stabilizacje i implanty ze stopu tytanu wykonane zaawansowaną metodą przyrostową pozwalającą zbudować strukturę przestrzenną „3D-Truss-Ti”. Struktura taka stwarza bardzo korzystne warunki do przerostu kostnego, przy jednoczesnym szybkim osiągnięciu pożądanego efektu klinicznego. Szczególne właściwości przestrzennej konstrukcji implantów DERO zostały pozytywnie oceniane przez większość rozmówców i specjalistów z zakresu chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa.

Prof. Andrzej Maciejczak w trakcie prezentacji systemów 3D EBT oraz nowego zestawu do stabilizacji płytką szyjną.

Na wystawie zaobserwowano wzrost zainteresowania implantami o przestrzennej konstrukcji typu 3D do fuzji międzytrzonowej wykonanych technologią EBT. Cieszą się one coraz szerszym uznaniem i trafiają do kolejnych odbiorców w klinikach i szpitalach w Polsce jak i poza granicami naszego kraju.

Dr Jacek Trompeta podczas dyskusji na temat systemu przezskórnego MISS STRONG oraz narzędzi chirurgicznych Systemu Kręgosłupowego DERO.

Na konferencji odbyło się wiele interesujących sesji naukowych dotyczących szczególnych przypadków chirurgii kręgosłupa, sposobów  i metod jego leczenia. Do najciekawszych wystąpień należał referat pt. „Minimalnie inwazyjna spondylodeza międzytrzonowa z przezskórną korekcją w kręgozmyku ciśnieniowym”, który wygłosił prof.  A. Maciejczak ze Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza  w Tarnowie, oraz referat autorstwa dr R . Załuskiego z USK Wrocław, na temat „Ruffio radzi: MISS w leczeniu infekcji kręgosłupa”.

Jedna z sesji naukowych i firmowe stoisko LfC na PTChK w Lipowej – widok ogólny.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za konstruktywne rozmowy przeprowadzone na stoisku wystawowym jak i w kuluarach konferencyjnych PTChK w Lipowej.