NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
15 czerwca 2011

LfC po raz drugi (2003, 2011) wśród najlepszych Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Do laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP na uroczystości wręczenia nagród prezydent Bronisław Komorowski wygłosił przełomową dla gospodarki kwestię:

“… umocnienie etosu nowoczesnego patriotyzmu, etosu pracy, która ma odbudowywać
ludzi przedsiębiorczych; tych, którzy budują przyszłość ekonomiczną naszego kraju”

Firma LfC z Zielonej Góry za swoje osiągnięcia innowacyjne znalazła się w ścisłym gronie wyróżnionych firm, do których bezpośrednio prezydent Komorowski skierował powyższe słowa podziękowania łącząc je z przesłaniem “współczesnego patriotyzmu gospodarczego”.

Szczególnie uznanie dla firmy LfC wynika stąd, że do grona firm wybranych została wytypowana spośród dużej liczby zgłoszonych firm w kategorii innowacyjnej za najwybitniejsze dokonania w zakresie tworzenia i ochrony najwyżej cenionych w obecnym świecie gospodarki i nauki, wartości intelektualnych (IP).

Firma uhonorowana również za to, że stworzyła polską innowacyjną metodę chirurgiczną, opatentowała całe know-how na związaną z instrumentarium chirurgicznym technologię hi-tech wytwarzania implantu, wykazała efektywność kliniczną oraz zbudowała system szkoleniowo-dydaktyczny.

Wielkim osiągnięciem była sprzedaż tegoż IP na wiodący w świecie w tym zakresie rynek amerykański.

Jest to pierwsza w okresie powojennym transakcja sprzedaży polskiego IP do USA. Dzięki temu działaniu polska metoda chirurgiczna stosowana jest już na salach operacyjnych całego świata pomagając chorym w leczeniu bólu kręgosłupa.

W osobiście skierowanych do prezesa Lechosława Ciupika słowach pan prezydent powiedział, że jest dumny, że może gratulować takich niezwykłych dokonań innowacyjnych.

Szczególna wartość wyróżnienia firmy LfC polega na tym, że wniosek do Prezydenta RP o przyznanie Nagrody Gospodarczej złożyła prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, pani doktor Alicja Adamczak. Był to jedyny wniosek Urzędu Patentowego, co świadczy o szczególnym uznaniu dla LfC, gdyż wniosek wpłynął z najważniejszej instytucji dysponującej formalną wiedzą z zakresu IP i patentowania.

W adresie prezydenckim skierowanym do pana prezesa Lechosława Ciupika i Firmy LfC prezydent Bronisław Komorowski napisał:

“wyraz uznania za wkład jaki Państwo wnoszą w rozwój gospodarczy naszego kraju
oraz budowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki”

Firma LfC jest dumna z prestiżowej nagrody, a jej zaangażowanie w prace innowacyjne rokuje dobrze przyszłość firmy pogłębiając jej pozycję innowacyjną i rynkową w Europie i Świecie.

Wręczenie nagród zakończył koncert fortepianowy Ingolfa Wundera, który świetnie – podobnie jak to czynił na Konkursie Chopinowskim w 2011 roku – zagrał Koncert e-moll Chopina.