NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
2 lipca 2021

LfC – PROWADZI SZKOLENIA DLA CHIRURGÓW KRĘGOSŁUPA

Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej uchwałą nr 229/KKM/21/P-VIII po raz kolejny wysoko ocenia naszą działalność w zakresie rozwoju chirurgii i potwierdza spełnienie przez LfC warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w zakresie chirurgicznych procedur leczenia kręgosłupa. Decyzja ta jest podtrzymana przez odpowiednią Okręgową Radę Lekarską uchwałą z dnia 17.06.2021 r.

Oznacza to, że LfC jako akredytowana jednostka szkoleniowa wpisana do podmiotów prowadzących kształcenie pod nr 70-000035, w kolejnych dwóch latach będzie mogła organizować akredytowane szkolenia i przyznawać lekarzom punkty edukacyjne. Tym samym, poprzez przekazywanie nowej wiedzy, utrwalanie dobrych praktyk oraz przez dzielenie się innowacyjnymi procedurami spondyloimplantologicznymi według autorskiego programu szkoleniowego (oprac. Lechosław F. Ciupik – Przewodniczący Rady Naukowo-Dydaktycznej), możemy przyczyniać się do rozwoju kolejnego pokolenia kadry medycznej.

Zapraszamy do śledzenia informacji związanych z kursami DERO-LfC!

Certyfikowane kursy Cadaver-Lab, wiedza i praktyka (lata 2016 -2020)