NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
12 listopada 2014

LfC przykładem efektywnego zarządzania IP; konferencja: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce”

Prezes LfC, Lechosław F. Ciupik został zaproszony na konferencji patentowej w Krakowie przez panią marszałek Elżbietę Polak i panią Alicję Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do wzięcia czynnego udziału w konferencji „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce”. Podczas wydarzenia organizowanego m.in. przez lubuski Urząd Marszałkowski, poświęconemu tematyce ochrony własności intelektualnych (Intelectual property – IP), LfC podzieliła się swoimi doświadczeniami w tym obszarze. Wyjątkowym gościem konferencji był niedościgniony autorytet w tej dziedzinie, pani Alicja Adamczak, prezes UP RP.

2014_wlasnosc_intelekt_1

Konferencja „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce” została współorganizowana przez lubuski Urząd Marszałkowski i Uniwersytet Zielonogórski 7 listopada 2014r. w Zielonej Górze. Spotkanie zgromadziło przedstawicieli lubuskiego biznesu i nauki, a szczególnym ekspertem zaproszonym przez panią marszałek Elżbietę Polak była dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej. Konferencja była dla uczestników szansą zapoznania się z problematyką zarządzania IP jako podstawą innowacyjnej gospodarki. Wystąpienia inauguracyjne wygłosili pani marszałek Elżbieta Polak, dr Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pani marszałek Elżbieta Polak przywitała uczestników konferencji „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce”
Pani marszałek Elżbieta Polak przywitała uczestników konferencji „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce”

Prezentacja pani marszałek koncentrowała się wokół zagadnień związanych z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 i szansach regionu na dobre wykorzystanie tych środków. Podkreślono, że w nowych osiach priorytetowych znajdą się fundusze dla przedsiębiorców w zakresie ochrony własności przemysłowych, wzmacniana będzie także współpraca przemysłu z nauką. Słabością lubuskiego jest niedostateczne wykorzystanie funduszy krajowych oraz niezadawalające wyniki w zakresie innowacyjności. Dobre wykorzystanie nowej perspektywy finansowej mają wspomóc Inteligentne Specjalizacje: Zielona Gospodarka, Zdrowie i jakość życia, Innowacyjny (nowoczesny) przemysł tradycyjny, Współpraca i kooperacja biznesowa.

Głównym punktem konferencji było wystąpienie gościa specjalnego – dr Alicji Adamczak, prezes UP RP, która jak zawsze niezwykle merytorycznie zaprezentowała zgromadzonym najważniejsze zagadnienia z zakresu praw ochrony własności intelektualnych. Pani Prezes podkreślała korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z dbania o swoje innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem praw ochrony IP. Przedstawiła także kompetencje UP RP oraz procedury związane z nabywaniem ochrony IP. Wystąpienie dr Adamczak wzbudziło duże zainteresowanie uczestników konferencji i ożywioną dyskusję, w trakcie której można było zauważyć dużą potrzebę wiedzy w zakresie własności intelektualnych wśród lokalnych przedsiębiorców. Prezes Adamczak jako przykład polskiego przedsiębiorstwa, które wyłamuje się z panujących trendów i odnosi sukcesy na rynku międzynarodowym, od lat prowadząc szeroko zakrojoną działalność b+r i efektywnie zarządza tworzonymi innowacjami łącznie z patentowaniem w wielu krajach świata, podała firmę LfC. Szczególnie podkreślała rolę prezesa firmy Lechosława F. Ciupika w konsekwentnie od wielu lat realizowanej polityce zarządzania IP i uzyskiwaniu dzięki niej korzyści ekonomicznych.

Wystąpienie pani dr Alicji Adamczak, prezes UP RP, było głównym punktem konferencji i wywołało ożywioną dyskusję wśród zgromadzonych uczestników
Wystąpienie pani dr Alicji Adamczak, prezes UP RP, było głównym punktem konferencji i wywołało ożywioną dyskusję wśród zgromadzonych uczestników

Aleksandra Liebthal, w wystąpieniu za prezesa L. Ciupika, LfC podzieliła się szczególnymi doświadczeniami firmy w zakresie zarządzania IP w referacie pt. „Postęp wiedzy i rozwoju stymulowane potrzebami praktyki gospodarczej a zarządzanie IP”.

Prezentacja LfC dotyczyła zaawansowanej działalności b+r oraz korzyści wynikających ze stosowania ochrony własności intelektualnych (mat. autorskie LfC)
Prezentacja LfC dotyczyła zaawansowanej działalności b+r oraz korzyści wynikających ze stosowania ochrony własności intelektualnych (mat. autorskie LfC)

Referentka wyjaśniła nieobecność L. Ciupika spowodowaną wcześniej podjętymi zobowiązaniami oraz przekazała w jego imieniu życzenia owocnych obrad.

25-letnia działalność firmy to przykład aktywnie i z wielkim zaangażowaniem prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, której efektem są znane na całym świecie innowacyjne metody chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa. Firma systematycznie zdobywa przewagę konkurencyjną na wymagającym rynku wyrobów medycznych od lat kierując się zasadą „If we do… we do it better” („Jeśli coś robimy..robimy to lepiej”). Jednym z efektów prowadzonej pro-innowacyjnej działalności są imponujące, na tle regionu i kraju, wyniki w zakresie objęcia ochroną wynalezionych i z sukcesem wdrożonych technologii medycznych.

Referat LfC w znaczący sposób wzbogacił program konferencji i był okazją do podzielenia się unikatowymi doświadczeniami firmy na tle regionu lubuskiego
Referat LfC w znaczący sposób wzbogacił program konferencji i był okazją do podzielenia się unikatowymi doświadczeniami firmy na tle regionu lubuskiego

Referat wygłoszony przez Aleksandrę Liebthal był poświęcony głównie działaniom pro-innowacyjnym firmy, które w zakresie IP wspomagane są własną strategią zarządzania własnościami intelektualnymi zwaną QPa (Quick Patent). Na własnym przykładzie LfC wskazano, że wbrew utartym poglądom zaawansowane technologicznie przedsiębiorstwa są jednostkami inicjującymi i koordynującymi działania badawcze, pro-wdrożeniowe. Prezentacja miała duże znaczenie dla dalszej dyskusji wśród uczestników konferencji. Szczególnie pozytywnie wyrażała się o firmie pani prezes UP RP podkreślając unikatowy charakter osiągnięć LfC w skali nie tylko regionu, ale i całego kraju.