NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
1 lipca 2013

LfC w czołówce innowacyjnej Polski

W siedzibie Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica w Warszawie, 28 czerwca 2013 r. firma LfC po raz kolejny (2006-2011) została uhonorowana w rankingu „Najbardziej innowacyjnych MŚP w Polsce w 2011 r.”, tym razem na miejscu 6-tym oraz w rankingu „500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce w 2011 r.” na miejscu 11-tym.

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej zielonogórska firma LfC uzyskała prestiżowy „Certyfikat Innowacyjności” za: innowacyjność rynkową, procesową, nakłady na innowacyjność, patenty i kontrakty europejskie.

Godny podkreślenia jest fakt, iż firma po raz kolejny potwierdziła wysoki poziom innowacji, od lat zajmując w rankingu czołowe lokaty m.in.: 2007r. – 1 miejsce w kategorii „Najbardziej innowacyjny produkt”, 3 miejsce na liście „Najbardziej innowacyjnych MŚP”; 2010r. – 1 miejsce w rankingu „Najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo sektora medycznego”, 1 lokata na liście „Najbardziej innowacyjnych MŚP”, 2 miejsce w kategorii „Najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw”; 2011r. – 1 miejsce w rankingu „Najbardziej innowacyjny produkt”.

W tegorocznym rankingu głównym wskaźnikiem wyróżniającym LfC jest wysoki poziom nakładów na innowacyjność (działalność b+r) w stosunku do przychodów z działalności podstawowej, który w 2011 r. wyniósł ~86 procent.