NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
16 października 2013

LfC w Liverpoolu. Miasto Beatlesów przyciągnęło chirurgię kręgosłupa.

W dniach 1-4 października br. Liverpool skupił chirurgów kręgosłupa z całego Świata na kongresie EuroSpine 2013. Kongres odbył się dzięki grupie The Beatles, gdyż pamięć o ich ponadczasowych dokonaniach muzycznych była bezpośrednim powodem dla ekspertów kręgosłupa do wyboru właśnie tego miejsca.

Tradycyjne, bo już po raz 10, LfC, tym razem z liczniejszą niż poprzednio grupą chirurgów z Polski, promowała najnowsze technologie spondylochirurgiczne, opracowywane w ramach projektu POIG, czynnie uczestnicząc w obradach kongresowych, wystawach i dyskusjach.

Firma LfC ponownie zaistniała na międzynarodowym „salonie” medycznym prezentując swoją wyrazistą filozofię dedykowaną chirurgii kręgosłupa, popartą innowacyjnym instrumentarium. Spore zainteresowanie propozycjami LfC obserwowano zarówno ze strony przybyłych chirurgów, jak i licznej konkurencji reprezentowanej przez 110 firm z całego świata. Stoisko wystawowe z profesjonalnym instruktażem, wsparte nowoczesną, wypracowaną z ekspertami kręgosłupa wizją rozwojową – filozofią LfC widzenia przyszłości, przyciągnęło nowe grupy lekarzy, m.in. z: Brazylii, USA, Meksyku, Niemiec, Izraela, Wielkiej Brytanii (jakby izolującej się od kontynentu), ale także z Chin oraz pozostałych krajów UE i całego globu.

Do najbardziej obleganych i budzących największe zainteresowanie prezentowanych przez LfC metod stabilizacji, realizowanych w ramach projektu POIG, zaliczały się rozpoznawane już: CarLIF i SLIDER oraz najnowsza: bio-Dynamiczna Stabilizacja/b•D•S na prętach polimerowo-węglowych. Pierwsze eksperckie oceny b•D•S wykazały, że stabilizacja daje bardzo duże możliwości związane zarówno z przyśpieszeniem zrostu kostnego, kontrolowanym zrostem typu slow fusion, jak i wsparciem biomechanicznym sąsiadujących partii kręgosłupa wnosząc poważny wkład w rozwiązanie tzw. ASD (Adjacement Segment Disease) – protekcję segmentu sąsiedniego.

Stworzona przez liverpoolskich gospodarzy beatlesowska atmosfera, przeplatana w przerwach muzyką, sprzyjała wymianie doświadczeń i rozmowom biznesowym. Spotkanie w Liverpoolu dla LfC może być zaczątkiem współpracy z nowymi partnerami z kolejnych krajów w zakresie marketingu, sprzedaży IP i współpracy naukowo-badawczo-rozwojowej.

Wiele mówiące były opinie o propozycjach LfC np. wybitnego chirurga szwedzkiego: „zbyt rewolucyjne, by za tym nadążyć”, amerykańskiego: „dlaczego tego nie ma jeszcze w USA?” , izraelskiego: „z naszymi dążeniami chcemy sprostać waszym osiągnięciom, by rozpocząć współpracę” i niemieckiego: „mamy szansę wspólnie osiągnąć więcej”. Wszystkie uwagi stanowią motywacje do dalszej wytężonej pracy, by móc coraz lepiej„sprostać naturze” (motto LfC od 2010r).

Team LfC dziękuje przybyłym ekspertom/konsultantom oraz wszystkim odwiedzającym stoisko wystawowe za cenne uwagi i sugestie oraz zainteresowanie oferowanymi rozwiązaniami dla chirurgii kręgosłupa. Osiągnięto cele związane z promocją wyników projektu POIG. W ramach kontynuacji nawiązanej wcześniej współpracy pozyskano opinie ekspertów dotyczących technologii medycznych opracowywanych m.in. w zadaniach 11,12 i 13.

Liverpool był również dobrym miejscem przedyskutowania „polskich problemów leczenia kręgosłupa” w tym stosunku NFZ i branżowych interesów rzutujących na stan chirurgii z udziałem m.in. Prezydenta PTChK prof. Wojciecha Kloca i prof. Macieja Tęsiorowskiego.

Liverpoolski Kongres sprowokował nowe wyzwania, którym LfC, wykorzystując własne doświadczenia, chce skutecznie sprostać.

Kilkunastu polskich chirurgów kręgosłupa zadeklarowało przystąpienie do EuroSpine – europejskiej, prestiżowej organizacji wzmacniając pozycję Polski w tym świecie.

Muzeum Beatlesów w oku niejednego chirurga wywołało łzę wzruszenia i przywołało głębokie, jakże miłe wspomnienia.

Prezentacja najnowszych technologii chirurgicznego leczenia kręgosłupa, konsultacje eksperckie odnośnie oceny innowacyjnych osiągnięć LfC oraz ich weryfikacja w kontekście europejskich i światowych trendów spondylochirurgicznych były możliwe dzięki współfinansowaniu w ramach projektu POIG/Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.