NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
1 marca 2016

Lubuski Kongres Gospodarczy – głos prezesa LfC Lechosława F. Ciupika na temat innowacyjnej działalności

Lubuski Kongres Gospodarczy, zorganizowany przez Marszałek Województwa Lubuskiego – panią Elżbietę Polak, był okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i reprezentantami środowiska naukowego. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Dariusz Rosati, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Waldemar Sługocki, Senator RP. Reprezentantem lubuskiego sektora przedsiębiorców był Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji, prezes firmy LfC dr Lechosław F. Ciupik. Podzielił się on swoimi doświadczeniami z zakresu prowadzenia innowacyjnej działalności.

W związku z nową perspektywą finansową funduszy unijnych rozpoczęły się właśnie nabory konkursowe do pierwszych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Do wykorzystania w regionie przewidziano 906 mln zł. O tym jak wielka jest to szansa dla województwa dyskutowali uczestnicy Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 30.03.2016r. w Urzędzie Marszałkowskim.

Wydarzenie zainicjowane wysoce zachęcającym wystąpieniem pani Marszałek było okazją do szerokiej dyskusji oraz wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia działalności przedsiębiorczej, współpracy biznesu z nauką oraz możliwości wykorzystania środków unijnych dla dalszego rozwoju regionu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych i centralnych, lubuscy przedsiębiorcy, reprezentanci środowiska naukowego. Kilku z uczestników zostało na specjalne zaproszenie pani Marszałek poproszonych o zaprezentowanie swej wiedzy i doświadczenia, wśród nich m.in. prof. Dariusz Rosati, Eurodeputowany, Waldemar Sługocki, Senator RP oraz prezes LfC, Lechosław F. Ciupik.

Prof. Rosati mówił o czynnikach sprzyjających przyspieszeniu rozwoju gospodarczego, które jest obecnie ogromnym wyzwaniem dla Polski. Prelegent podkreślał szczególne znaczenie inwestycji w określone, najlepiej innowacyjne sektory gospodarki. Senator Waldemar Sługocki natomiast podsumował działalność lubuskich samorządów jako beneficjenta funduszy unijnych w poprzedniej perspektywie finansowej. Zaznaczono wzrost nakładów na działalność b+r w regionie w ostatnich latach oraz wyższy niż średnia krajowa wzrost PKB.

Prezes innowacyjnej firmy LfC w swoim wystąpieniu pt. ”Innowacje w gospodarce. Wiedza, nauka, doświadczenie… – uzupełniono – i umiejętności” opowiadał o drodze zielonogórskiej firmy od trudnych początków do ugruntowanej pozycji na światowych rynkach wyrobów medycznych. Prelegent podkreślał znaczenie ochrony wartości niematerialnych w prowadzeniu wysoko zaawansowanej działalności innowacyjnej. Według Przewodniczącego Lubuskiej Rady Innowacji kultura gospodarcza opiera się na syntezie wiedzy i umiejętności: „Nie wystarczy wiedzieć dużo, trzeba to umieć zrobić.” L. Ciupik zaznaczył rolę innowatora, twórcy w działaniach związanych z tworzeniem nowych technologii, wyrobów, produktów oraz trudy i obciążenia związane z wdrażaniem wyników prac b+r.

2016_lubkongosp_002
Prezes LfC oraz Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji Lechosław F. Ciupik w wystąpieniu „Innowacje w gospodarce. Wiedza, nauka, doświadczenie i umiejętności” podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego (30.03.2016r., Zielona Góra)

Wystąpienie prezesa LfC jak zwykle przyjęto z dużym zainteresowaniem doceniając osiągnięcia firmy na arenie krajowej, europejskiej a nawet światowej. Wielu uczestników Kongresu gratulowało i z uznaniem przyjęło ekspercki komentarz referenta. Europoseł, prof. Dariusz Rosati nawiązał w swoim, sumującym Kongres, wystąpieniu do firmy LfC. Podkreślił, że jest pod wrażeniem potencjału lubuskiej firmy LfC i wyraził nadzieję, że takich przykładów będzie w naszym województwie jak najwięcej.

W wystąpieniach przewijał się wątek rzeczywistej pozycji województwa w skali kraju wskazującej na potrzebę podwyższenia potencjału rozwojowego i gospodarczego. Z drugiej strony podkreślano atuty regionu, mocne strony jakie powinny być wzmacniane i akcentowane oraz szanse jakie stoją przed województwem w związku z nową perspektywą finansową. Współgrało to z wystąpieniem L. Ciupika, który zaznaczał, że obecna perspektywa finansowa to ostatnia szansa na przybliżenie Polski do krajów rozwiniętych; po zakończeniu PO IG (Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) należy wykorzystać możliwości, jakie np. w zakresie b+r daje PO IR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) – sumując „Kto nie robi postępu ten się cofa.”

2016_lubkongosp_003
Rozmowy kuluarowe podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego: (od lewej) prezes LfC – Lechosław F. Ciupik, Marszałek Województwa Lubuskiego – Elżbieta Polak, Senator RP – Waldemar Sługocki oraz poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Dariusz Rosati