NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
22 października 2013

Mechanizm zrostu kość-implant; wyjaśnienie naukowe LfC na zebraniu Oddziału Zachodniego PTChK

Po raz trzeci eksperci chirurgii kręgosłupa z południowo-zachodniej części Polski zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Chirurgii Kręgosłupa spotkali się na Zgromadzeniu Oddziału Zachodniego, tym razem w Polanicy Zdrój. Swoją obecność na polu naukowym LfC zaznaczyła wyjaśnieniem mechanizmu związanego ze zrostem kostnym – nowym, ważnym elementem w leczeniu dolegliwości kręgosłupa. Zaprezentowana przez doktora L. Ciupika nowość pod nazwą „Bluszczowy mechanizm osteointegracji z implantem” (Ivy mechanism of osseointegration with implant).

W dniach 11-13.10.2013 na Oddziale Neurochirurgii Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdrój odbyło się III Zgromadzenie Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Głównymi tematami spotkania były zagadnienia związane m.in.: ze zrostem kostnym, substytutami i cementami kostnymi, nową klasyfikacją złamań kręgosłupa, stanem zaawansowania prac w zakresie SpineTango oraz nowymi środkami i problemami w chirurgicznym leczeniu schorzeń kręgosłupa. Poruszono także kwestię niepowodzeń w leczeniu kręgosłupa związanych z brakiem fuzji, migracją implantu oraz osiadaniem w przestrzeni międzytrzonowej.

Do tej tematyki nawiązał doktor L. Ciupik w swoim wykładzie pt. „Nowe spojrzenie na mechanizm zrostu kostnego”. Podsumował on dotychczasowy stan wiedzy w tym zakresie oraz omówił opracowaną hipotezę „bluszczowego” mechanizmu obrostu-przerostu kostnego w implancie kratownicowym 3D (Ivy Mechanism of Osseointegration with Implant). Mechanizm ten został wyjaśniony na poziomie mikrobiologicznym, w skali mikro i makro- z odwołaniem się do przykładów przebiegu procesu osteointegracji w bio-układzi z implantem, z uwzględnieniem geometrii powierzchni. Prezentacja dotyczyła nowej wiedzy, rozszerzonej w stosunku do tej, którą przedstawiono podczas ważnego, 41 Zjazdu PTNCh w Bydgoszczy.

Wystąpienie przez wielu znaczących uczestników spotkania (m.in. dr K. Kołtowski, dr R. Załuski i inni) zostało uznane za przełomowe. Wzbudziło ono duże zainteresowanie ożywioną dyskusję (dr D. Łątka), co wskazuje na ważną rolę zrostu kostnego w spondyloimplantologii kręgosłupowej, decydującego o powodzeniu biostabilizacji. Uczestnicy spotkania w Polanicy zapoznali się ze światowymi trendami rozwoju światowej implantologii w kierunku wykorzystania kratownicowych struktur 3D sprzyjających osteointegracji (dr Z. Brodziński) oraz wyrazili uznanie dla praktycznego, klinicznego wykorzystania implantów międzytrzonowych o strukturze kratownicowej 3D-CarRLIF w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa lędźwiowego w układzie z jednym oraz dwoma implantami (dr M. Maliszewski).

Po raz kolejny Zgromadzenie Oddziału Zachodniego PTChK pozwoliło na ożywioną dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie chirurgicznych metod leczenia schorzeń kręgosłupa. Zaprezentowane nowości i szerokie spektrum tematyczne spotkania sprzyja refleksji nad rozwojem zaawansowanych technik spondylochirurgicznych.