NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
17 lipca 2014

Metoda DrRB LfC – „SLIDER” na wymagającym niemieckim rynku chirurgicznym

Firma LfC od kilku już lat prowadzi aktywną działalność na rynku niemieckim. Doświadczenia i uznanie dla naszych nowoczesnych technologii spondylochirurgicznych zdobyte na tym wymagającym rynku pozwalają na osiągnięcie najwyższych standardów jakości i efektywności. 15 lipca 2014r. wykonano pierwszą operację kręgozmyku wg opracowanej w LfC metody DrRB (Distraction-by-rotation, Reposition & Blockage). W uniwersyteckim ośrodku klinicznym po raz pierwszy zastosowano innowacyjny, dwudzielny czop repozycyjny SLIDER.

op_slider_ger_1

Metoda DrRB (Distraction-by-rotation, Reposition & Blockage) jest szczególnym wariantem opracowanej w LfC technologii leczenia spondylolistezy IDRF (Intervertebral Decompression Reposition and Fusion). Wykorzystuje dwuczęściowy, rozsuwany czop międzytrzonowy nazwany SLIDER (patent), który w sposób kontrolowany, przy obniżonej inwazyjności chirurgicznej, umożliwia jednoczesną dekompresję struktur, redukcję i zablokowanie strefy ześlizgu.

Leczeniu chirurgicznemu poddano 49-letnią pacjentkę z kręgozmykiem zwyrodnieniowym cierpiącą na znaczne dolegliwości bólowe wynikające m.in. ze zwężenia kanału kręgowego. Wyniki praktyczne zabiegu wypełniły oczekiwania. Przebieg operacji pokazał, że zakładane cele lecznicze zostały osiągnięte. Podstawowy objaw choroby został usunięty. Operacja, mimo, że wykonana po raz pierwszy przebiegła bardzo sprawnie i całkowicie trwała krótko, bo niecałe dwie godziny.

Zastosowana technologia wzbudziła uznanie zespołu operacyjnego. Wyrażone pozytywne opinie stanowią potwierdzenie przewag i korzyści stosowania technologii DrRB w chirurgicznym leczeniu ześlizgu.

W operacji uczestniczyli również inni eksperci-obserwatorzy, którzy podjęli się wprowadzenia metody DrRB – SLIDER’a w innych ośrodkach niemieckich.

Prace były współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (nr POIG.01.04…).

ciagznakow