NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

LfC – poprzez innowacje bioinżynierskie na sale operacyjne świata

LfC – to jedna z nielicznych firm, która osiągnęła pozycję lidera w zakresie projektowania i produkcji sprzętu chirurgicznego stosowanego w ortopedii i neurochirurgii w leczeniu kręgosłupa.

W latach 2007-2008 firma otrzymała prestiżowe nagrody:

1. Produkt medyczny został uznany: Najbardziej Innowacyjnym Produktem w Polsce w 2007 roku (I. nagroda)

2. Uzyskała wyróżnienie:  Golden Euro w 2008 roku

3. Weszła na wysoką pozycję wśród innowacyjnych firm działających w Polsce

Uzyskane nagrody są następstwem założenia, że podstawą rozwoju firmy są badania i rozwój powiązane z wprowadzeniem do produkcji najnowszych technologii oraz wyznaczonej, już od początku działalności LfC,  wysokiej poprzeczki, sumowanej mottem:

                                                                                          „If we do …, we do it ….better!

                                                                                                                           LfC

rys-historyczny-lfc

Nasuwa się więc pytanie: Jaką drogę przebyła LfC, żeby osiągnąć silną/stabilną pozycję na rynku?

1. Etap – pierwsze dziesięć lat istnienia LfC:

Pierwszy etap rozpoczyna się od momentu powstania firmy w1989 roku. Był to moment olbrzymich przemian politycznych, a zarazem przełomu społeczno-gospodarczego w Polsce i potem w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wyzwanie, jakie postawiła sobie firma na początku swojej działalności, było olbrzymie, mimo to podjęto trud dołączenia do światowej czołówki producentów sprzętu medycznego do chirurgicznego leczenia dysfunkcji kręgosłupa. Osiągnięcie tego celu wymagało ogromnego zaangażowania, budowy zaplecza produkcyjnego, wprowadzenia nowoczesnych technologii, zbudowania nowej strategii organizacyjnej i marketingowej – oraz co najtrudniejsze – zmiany mentalności własnej i otoczenia.

LfC położyła nacisk na rozwój naukowy oraz stworzenie szerokiego zaplecza badawczo-inżynierskiego. Początkowo na poziomie krajowym, z czasem nawiązującym do Europy i świata. Pierwsze kroki to zderzenie możliwości własnych z osiągnięciami z zagranicy. Było trudno, gdyż prowadzona przez LfC działalność wymaga połączenia wielu dziedzin nauki i przeszkód budowanych przez konkurencję.

Skupienie wokół wytyczonego problemu wybitnych specjalistów różnych dziedzin: techniki, inżynierii i medycyny, z wiodącą/przewodnią rolą prezesa firmy LfC, pana Lechosława Ciupika – eksperta w zakresie bioinżynierii medycznej, zaowocowało oryginalnymi wyrobami, pierwszymi patentami. Powstał cały system pod nazwą Systemu Kręgosłupowego DERO (Spinal System DERO). Fundament techniczny Systemu DERO stanowi zestaw powiązanych ze sobą i wzajemnie się uzupełniających wynalazków. Systemu DERO tworzą: implanty kręgosłupowe, specjalistyczne instrumentarium chirurgiczne oraz procedury operacyjne zapewniające bezpieczeństwo pacjenta i lekarza.  DERO wspomaga leczenie kręgosłupa na całej jego długości, od potylicy do kości krzyżowej i obejmują ponad 100 jednostek chorobowych, m.in. deformacyjne, onkologiczne, traumatologiczne oraz inne przypadki kazuistyczne.

W celu zapewnienia szerokiego dostępu do implantów, a także ich bezpiecznego użytkowania, powstało innowacyjne zaplecze treningowo-szkoleniowe: DERO Didactic System. Stanowiło ono ostatni element skutecznego wprowadzenia do praktyki medycznej nowych metod leczenia kręgosłupa. Potwierdzeniem dla obranej strategii szkoleniowej był przyznanie firmie statusu podmiotu uprawnionego do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i personelu średniego.

 

2. Etap – dynamiczny  rozwój LfC w drugim dziesięcioleciu działalności

Wraz z przełomem tysiącleci oraz wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2003r. zostały otworzone przed LfC nowe obszary działania.

Priorytetem była jakość i bezpieczeństwo wyrobów LfC potwierdzona wprowadzony system zarządzania jakością  ISO, a także znak CE – dopuszczający wyroby na rynek UE.

Firma aktywnie uczestniczyła w najbardziej znaczących kongresach i sympozjach europejskich, m.in. Eurospine (Praga’03, Barcelona’05, Bruksela’07), Spineweek (Porto’04, Genewa’08), czy Spine Symposium In Brussels.

Aktywność LfC na rynku polskim, europejskim, a nawet światowym została ostatecznie doceniona. Marka DERO stała się rozpoznawalna na rynko implantów kręgosłupowych, wypracowała sobie własną niszę badawczo-rozwojową i własne unikatowe wyroby medyczne, a firma uzyskała ostatecznie akceptację konkurencji. To nie było proste, gdyż potentatami są wielkie koncerny, które szczelnie wypełniają rynek.

Zapoczątkowana została międzynarodowa współpraca badawczo-rozwojowa i marketingowa, która realizowana jest miedzy innymi w: USA, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Meksyku i Turcji, RPA itd.

Wyroby DERO skutecznie konkurują na rynkach Europy i świata. Czego spektakularnym dowodem jest  sprzedaż własności intelektualnej (IP- Intellectual Properties) do USA w 2007 roku. Sukces jest tym większy, gdyż to właśnie Stany Zjednoczone Ameryki wiodą prym w świecie w dziedzinie implantologii kręgosłupa. Polska myśl bioinżyniersko-medyczna związana z metodą do małoinwazyjnej stabilizacji biomechanicznej kręgosłupa lędźwiowego. Polski inSWing podbija obecnie sale operacyjne całego świata! A firma rozszerzyła swoją współpracę z Amerykanami w zakresie badawczo-rozwojowym i produkcyjnym.

Obecnie LfC posiada wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w unikatowej działalności uczestnicząc w życiu badawczo-rozwojowym Polski, Europy, świata. W oparciu o własne zaplecze laboratoryjne oraz w ramach współpracy z międzynarodowym systemie badawczym: polsko-europejsko-amerykańskim, firma prowadzi szerokie prace rozwojowe tworząc oryginalne rozwiązania stosowane w chirurgii kręgosłupa. Współpraca z ośrodkami naukowymi: zarówno technicznymi i medycznymi, ukierunkowana jest na efektywne wykorzystanie wiedzy w opracowaniu innowacyjnych wyrobów i technik operacyjnych. W procesie produkcyjnym  wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne, w tym materiałowe, takie jak: stopy tytanu z nowoczesnymi powłokami, PEEK – specjalistyczne, medyczne, wielofunkcyjne polimery, substytuty kości itd. Użycie systemowych rozwiązań DERO podwyższa bezpieczeństwo pacjenta, znacząco zmniejsza koszty leczenia, a także skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu, jest przyjazne pacjentowi i chirurgowi.

System DERO pozwolił na skuteczne wyleczenie do tej pory ponad blisko 90 tysięcy pacjentów w kraju i za granicą.

Sukces rodzi sukces. Wysoka jakość Systemu Kręgosłupowego DERO oraz nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne są dostrzegane zarówno w kraju, jak i na świecie. Firma została wielokrotnie wyróżniana. Uzyskane nagrody potwierdzają czołową pozycję firmy w Rankingu Najbardziej Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Polsce oraz wskazują na wysoką pozycję LfC w branży hi-tech medycznej na świecie.

                                                                                          „If we do …, we do it ….better! 

                                                                                                                           LfC