NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
14 lutego 2013

„Okrągły Stół Innowacji” – głos LfC w ogólnopolskiej debacie

Dnia 13.02.2013r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się „Okrągły Stół Innowacji” zorganizowany przez minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbarę Kudrycką przy udziale NCBiR. Dyskutowano na temat współpracy nauki i przemysłu, transferu technologii oraz komercjalizacji wyników badań. W debacie udział wzięli przedstawiciele środowiska akademickiego, naukowego i biznesowego. Prezes LfC, na specjalne zaproszenie organizatorów, został poproszony o udział w dyskusji i wyrażenie opinii.

Wśród zaproszonych byli rektorzy najważniejszych uczelni technicznych oraz reprezentanci firm zainteresowanych b+r i współpracą z nauką. Omawiano tematy dotyczące: wspierania innowacyjności, pogłębiania współpracy nauki z biznesem, współfinansowania prac badawczo-rozwojowych, szerzenia kultury innowacyjności w Polsce oraz procesu komercjalizacji badań naukowych.

Zgodnie z oczekiwaniami co do działań wspierających polskie innowacje pani minister B. Kudrycka zaprezentowała pakiet rozwiązań opracowanych przez MNiSW: 1 – możliwość przeznaczenia od 2014 roku 1% CIT przez przedsiębiorcę na dowolną jednostkę naukową, 2 – tzw. „uwłaszczenie naukowców”, czyli przekazanie praw autorskich pracownikom naukowym (prawa majątkowe należą się zakładowi pracy), 3 – wdrożenie rządowego programu „Bridge”, który ma gwarantować wsparcie finansowe dla przedsiębiorców podejmujących ryzyko wdrożenia ambitnych efektów prac naukowych.

Lechosław Ciupik, prezes firmy LfC, w swoim wystąpieniu dając jako przykład działalność LfC mówił o technologiach w leczeniu kręgosłupa, zwłaszcza medycznych. Podkreślił on różnorodność w pojmowaniu innowacji. Motto firmy głosi: „if we do…, we do it better”, gdzie lepiej oznacza poprawę jakości w stosunku do dostępnego komercyjnie produktu, aktualnej wiedzy. Polska obecność w Europie zobowiązuje do europejskiego poziomu „state of art”, stosowania rozwiązań o najwyższej jakości.

Polskie rozwiązania technologiczne powinny być doceniane i wspierane, czemu służą inicjatywy takie jak Okrągły Stół Innowacji. Rozwój gospodarczy kraju zależy od potencjału naukowo-badawczego, a jego właściwe wykorzystanie niezależnie od miejsca powstawania wymaga wsparcia finansowego. Przyszłość należy do twórczych idei, zauważonych w odpowiednim momencie i przekutych w sukces komercyjny. Wspieranie polskiego rozwoju naukowo-badawczego służy budowaniu lepszej pozycji makroekonomicznej kraju. W naszym kraju istnieje potencjał innowacyjny, trzeba go jednak umiejętnie wykorzystać najlepiej wg zasady „polskie dla Polski, a Polska dla polskiego”. Oznacza ona z jednej strony wysiłek i dążenia twórców innowacji do działań na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, a z drugiej powinność struktur państwa w zakresie wspierania i ochrony polskich, innowacyjnych rozwiązań. Docenienie i wsparcie rodzimych twórczych pomysłów i przedsięwzięć powinno zmierzać do przekucia ich w wymierny, finansowy i komercyjny sukces.

ciagznakow_mnisw