NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
8 września 2014

Osiągnięcia LfC ważnym głosem w międzynarodowej dyskusji o komercjalizacji własności intelektualnych

Na specjalne zaproszenie Prezes URPR pani dr Alicji Adamczak, prezes LfC Lechosław F. Ciupik wygłosił specjalny referat pt. „Od własności przemysłowej do zysku. Doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji” na międzynarodowej konferencji „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” w dniach 4-5 września 2014 w Krakowie. Zaproszenie stanowi wyraz uznania dla szczególnych dokonań w zakresie tworzenia i zarządzania wartościami intelektualnymi (IP – intelectual properties) oraz umiejętności komercjalizacji, zwłaszcza IP – patentów i wyników b+r.

konf_up_1 (1)

Tegoroczna edycja konferencji „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” współorganizowanej przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się pod hasłem: „Od pomysłu do zysku: jak budować innowacyjny biznes”.

Inauguracyjne wystąpienie pani prezes URPR dr Alicji Adamczak  rozpoczęło tegoroczną edycję konferencji
Inauguracyjne wystąpienie pani prezes URPR dr Alicji Adamczak
rozpoczęło tegoroczną edycję konferencji

Zaproszono wielu ekspertów związanych z tematyką własności intelektualnej. Obecni byli także przedstawiciele wielu instytucji państwowych; urzędów patentowych z Polski, USA, Japonii, UK, Czech, Słowacji; ludzie nauki oraz przedsiębiorcy. Prelegenci dzielili się osobistymi doświadczeniami z zakresu zmian w prawie wynalazczym, zarządzania własnościami intelektualnymi oraz wdrażania wyników badań naukowych do praktyki.

W związku z podpisanymi dwustronnymi porozumieniami inicjującymi ustanowienie programu Patent Prosecution Highway (PPH) pomiędzy: Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) a dwoma znaczącymi urzędami patentowymi: Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) oraz Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) podczas obrad przedstawiciele poszczególnych urzędów zaprezentowali proceduralne wymogi dotyczące postępowania urzędowego.

LfC ma pierwsze pozytywne doświadczenia w realizacji procedury PPH – jeden z wynalazków firmy dotyczący implantu „SLIDER”; firma uzyskała patent w Chinach, dzięki wejściu na przyspieszoną ścieżkę. Istotną informację przekazali goście ze Stanów Zjednoczonych. Dotyczyła ona zmian w amerykańskim prawie patentowym, celem zbliżenia/dostosowania go do prawa patentowego światowego. W opinii LfC może to usprawnić postępowanie przez USPTO i szybsze uzyskanie prawa ochronnego.

Szczególną uwagę zwróciło jasne przesłanie w wystąpieniu Leszka Grabarczyka, z-cy dyrektora NCBiR. Nacisk położył on na wykorzystanie nauki w praktyce. Mówiąc o innowacjach wskazał na „innowacje pro-rynkowe” i związane z tym ryzyka: technologiczne i rynkowe. Omówił rolę państwa, które powinno w rozwoju gospodarczym pomagać, a nie szkodzić, sprowadzając tę myśl do hasła „primum non nocere”. Państwo nie powinno być graczem na rynku. Decyzje rynkowe – „w co włożyć pieniądze” – winny być podejmowane przez profesjonalistów i na ich odpowiedzialność.

Niezwykle ciekawe zagadnienie ekonomiczno-gospodarcze przedstawił prof. Jerzy Hausner. Jego ocena naukowo-ekonomiczna wyrażona była prostymi stwierdzeniami, zrozumiałymi w praktyce przemysłowej. Zachęcające było, że – w przeciwieństwie do malkontentów ekonomicznych – dostrzega on rozwój Polski, widzi innowacyjność tego rozwoju, podkreśla, że „profit z działalności przemysłowej winna zostawać w Polsce, … a nie tylko robocizna pochodząca od inwestora zagranicznego”. „Polish economy is in relatively good shape”, stwierdził na zakończenie.

Działalność firmy LfC (i zapewne wielu innych) potwierdza praktycznie ocenę prof. J. Hausnera. W wystąpieniu prezesa L. Ciupika wiele wątków było świadectwem słów J. Hausnera, choć jak stwierdził w publicznej dyskusji prezes LfC: „… działamy tak, bo tak nakazuje rozsądek, a konkurencja i proste prawa ekonomiczne w tym pomagają, wymuszając poprawne działania, … ważne by umieć szacować ryzyko, które zawsze występuje.”

Zgromadzeni goście z zainteresowaniem wysłuchali interesujących wystąpień dyr. NCBiR-u  Leszka Grabarczyka (z lewej) oraz prof. Jerzego Hausnera (z prawej)
Zgromadzeni goście z zainteresowaniem wysłuchali interesujących wystąpień dyr. NCBiR-u
Leszka Grabarczyka (z lewej) oraz prof. Jerzego Hausnera (z prawej)

Na specjalne zaproszenie pani Prezes URPR dr Alicji Adamczak Prezes LfC Lechosław Ciupik przedstawił referat poświęcony komercjalizacji własności intelektualnych pt. „Od własności przemysłowej do zysku. Doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji”.

Wieloletnie, udane inwestycje w działalność b+r, wysoka stopa zwrotu nakładów poniesionych na ten rodzaj działalności oraz stworzona specjalnie na potrzeby rozwoju firmy strategia zarządzania IP zwana QPa (Quick Patent), która zaowocowała 32 patentami oraz około 300 – będącymi w trakcie postępowania – zgłoszeniami wynalazczymi, są dowodami na szczególną rolę LfC. W działalności gospodarczej ważna oprócz wiedzy jest umiejętność szacowania podejmowanego ryzyka, a także szczęście: „..trzeba mieć nosa..” stwierdził prezes Ciupik. Wystąpieniu L.C. przysłuchiwała się z uwagą pani marszałek województwa Lubuskiego, Elżbieta Polak. Szczególną troską pani marszałek był rozwój, silniejsze włączenie się województwa w tworzenie innowacji, zwłaszcza myślenia o najbliższej przyszłości w zakresie inteligentnych specjalizacji (POIR).

Prezes LfC Lechosław F. Ciupik przedstawił doświadczenia firmy LfC w zakresie komercjalizacji IP; na widowni pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak
Prezes LfC Lechosław F. Ciupik przedstawił doświadczenia firmy LfC w zakresie komercjalizacji IP;
na widowni pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak

Działalność innowacyjna, dbałość o tworzone dobra intelektualne oraz skuteczna ich ochrona to dziedziny, w których polskie przedsiębiorstwa ciągle muszą się wiele nauczyć. Podkreślanie i zwracanie uwagi na przykłady firm, które odnoszą w tym zakresie sukcesy jest ważną rolą instytucji państwowych zajmujących się tą tematyką. Firma LfC od lat pokazuje możliwości i kładzie nacisk na rolę i szczególną wartość IP. W związku z tym niezmiernie cieszy fakt docenienia tych działań przez ważne osoby i instytucje a jednocześnie stanowi kolejny argument do dalszego rozwoju innowacyjnej działalności.

Pokonferencyjne spotkania i rozmowy: dyr. NCBiR L. Grabarczyk i prezes LfC L. Ciupik, były elementem uzupełniającym konferencyjnej dyskusji w zakresie prowadzenia b+r,  zwłaszcza podnoszenia efektywności praktycznego wykorzystania nauki w przemyśle;
Pokonferencyjne spotkania i rozmowy: dyr. NCBiR L. Grabarczyk i prezes LfC L. Ciupik,
były elementem uzupełniającym konferencyjnej dyskusji w zakresie prowadzenia b+r,
zwłaszcza podnoszenia efektywności praktycznego wykorzystania nauki w przemyśle;
Uczestnictwo w konferencji a aktywność konferencyjna była wyjątkowym przykładem zaangażowania marszałka lubuskiego, pani Elżbiety Polak (w środku; obok: B. Baran i L. Ciupik - LfC) wykazującej troskę o sprawy tak subtelne jak innowacje i zarządzanie IP;
Uczestnictwo w konferencji a aktywność konferencyjna była wyjątkowym przykładem zaangażowania marszałka lubuskiego, pani Elżbiety Polak (w środku; obok: B. Baran i L. Ciupik – LfC) wykazującej troskę o sprawy tak subtelne jak innowacje i zarządzanie IP;