NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
 • „Element mocujący zestawu chirurgicznego do leczenia kręgosłupa”, PATENT UP RP nr 169073, udzielony dnia 27.06.1996r., twórca: L. Ciupik.
  Patent trwa od 04.08.1994r.
 • „Zaciskający element mocujący zestawu chirurgicznego do leczenia kręgosłupa”, PATENT UP RP nr 168525, udzielony dnia 08.03.1996r., współtwórcy: L. Ciupik, J. Mstowski. K. Bącal, J. Cyganiuk.
  Patent trwa od 15.09.1992r.
 • „Samozamykający element mocujący zestawu chirurgicznego do leczenia kręgosłupa”, PATENT UP RP nr 169074, udzielony dnia 12.12.1995r.; twórca: L. Ciupik.
  Patent trwa od 24.09.1992r.
 • „Element mocujący zestawu chirurgicznego do leczenia kręgosłupa”, PATENT UP RP nr 170351, udzielony dnia 10.02.1997r., udzielony dnia 10.02.1997r., współtwórcy: L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Mstowski, J. Cyganiuk, M. Golik.
  Patent trwa od 11.02.1993r.
 • „Zestaw dystrakcyjno-kompresyjny do korekcji i stabilizacji kręgosłupa”, PATENT UP RP nr 175176, udzielony dnia 05.05.1998r., współtwórcy: L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Cyganiuk, J. Doniec, D. Madziarz.
  Patent trwa od 14.03.1995r.
 • „Łącznik kręgosłupowych belek nośnych układu korekcyjno-stabilizacyjnego”, PATENT UP RP nr 175793, udzielony dnia 06.07.1998r., współtwórcy: L. Ciupik, J. Cyganiuk, J. Mstowski, J. Jakubowski, M. Golik.
  Patent trwa od 26.06.1995r.
 • „Trzonowy wspornik kręgosłupowy”, PATENT UP RP nr 177311, udzielony dnia 16.03.1999r., współtwórcy: L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Cyganiuk, B. Kozłowski, R. Graczyk, J. Jakubowski.
  Patent trwa od 21.12.1995r.
 • „Łącznik belek nośnych kręgosłupowego układu korekcyjno-stabilizującego”, PATENT UP RP nr 183729, udzielony dnia 04.12.2001r., współtwórcy: L. Ciupik, D. Zarzycki, J. Mstowski, R. Sułowski, J. Cyganiuk.
  Patent trwa od 19.05.1997r.
 • „Zestaw do odcinkowej stabilizacji kręgosłupa”, PATENT UP RP nr 191388, udzielony dnia 25.11.2005r., współtwórcy: L. Ciupik, J. Pieniążek, D. Zarzycki, R. Graczyk, B. Kozłowski, M. Jenek.
  Patent trwa od 16.06.2000r.
 • „Element kotwicząco-mocujący stabilizatora potyliczno-kręgosłupowego”, PATENT UP RP nr 193719 udzielony dnia 22.08.2006, współtwórcy: L. F. Ciupik, A. Łabędzka, D. Zarzycki, M. Tęsiorowski, J. Pieniążek, W. Skowroński.
  Patent trwa od 11.07.2000r.
 • „Trzonowy wspornik kręgosłupowy”, PATENT UP RP nr 198998 udzielony dnia 28.11.2006, współtwórcy: L. F. Ciupik, D. Zarzycki, R. Graczyk, P. Powchowicz.
  Patent trwa od 01.07.2002r.

Zgłoszenia wynalazcze:

 • „Kręgosłupowy przyrząd mocująco-stabilizujący”, zgł. wynalazcze w Urzędzie Patentowym RP: nr P 352390 z dn. 21.02.2002 r., współtwórcy: L. F. Ciupik, D. Zarzycki, A. Kierzkowska.
 • „Dystansowy implant międzywyrostkowy”, zgł. wynalazcze w Urzędzie Patentowym RP: nr 377136 z dn. 19.09.2005 r., PCT/PL2006/000059, współtwórcy: L. F. Ciupik, R. Gunzburg, J. Pieniążek, M. Szpalski, D. Zarzycki.