NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
19 października 2013

Podsumowanie dokonań chirurgii kręgosłupa podczas XX BISS. Wzmocniona pozycja LfC w świecie kręgosłupowym.

W dniach 15-16 listopada 2013 LfC, wraz z zaproszonymi ekspertami chirurgii kręgosłupa, już po raz dziesiąty uczestniczyła w Międzynarodowym Sympozjum Kręgosłupowym w Brukseli (BISS – Brussels International Spine Symposium). Jedno z ważniejszych wydarzeń świata kręgosłupowego odbyło się w tym roku po raz dwudziesty. Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie było okazją do podsumowania osiągnięć ostatniego dwudziestolecia w zakresie chirurgii kręgosłupa. LfC miała możliwość skonfrontować kierunki rozwoju z najwybitniejszymi ekspertami z całego świata oraz poddać ewaluacji najnowsze technologie medyczne, tworzone m.in. w ramach projektu POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka).

Zgromadzeni eksperci docenili poziom merytoryczny i organizacyjny sympozjum, podczas którego atmosfera sprzyjała bezpośredniemu kontaktowi między uczestnikami konferencji a prelegentami. Ogromne znaczenie miała możliwość pogłębionej dyskusji w inspirującej atmosferze. Pomimo bardzo intensywnego programu części wykładowej dyskusje z sal wykładowych były kontynuowane w kuluarach podczas specjalnie organizowanych, częstych przerw. Towarzyszący LfC eksperci dzielili się swoimi doświadczeniami aktywnie uczestnicząc w dyskusjach dotyczących rozwoju chirurgii kręgosłupa i dokonując oceny zaawansowanych rozwiązań spondylochirurgicznych prezentowanych przez LfC. Ich zaangażowanie oraz dokonane w postaci raportów oceny i sugestie w znaczący sposób przyczyniły się do wzbogacenia działań realizowanych w ramach projektu POIG i wytyczenia dalszych obszarów rozwoju.

Podczas tegorocznego sympozjum można było zaobserwować jego rosnące znaczenie w świecie kręgosłupowym oraz wyraźne zaznaczenie obecności LfC. Stoisko wystawowe było miejscem pogłębionych dyskusji i eksperckiej wymiany poglądów. O ugruntowanej pozycji firmy świadczy postępujące zainteresowanie osób, które poznały ofertę LfC podczas poprzednich edycji a teraz z zaciekawieniem śledziły nowe propozycje. Brały one również udział w dyskusji o wypracowanym przez firmę spojrzeniu na rozwój chirurgicznych metod leczenia schorzeń kręgosłupa. W tym roku szczególne zainteresowanie wyrobami LfC oprócz krajów europejskich wykazywali uczestnicy m.in. z USA, Izraela, Brazylii oraz Indii. LfC z dumą i radością podkreślała oraz promowała regionalny i polski charakter swojej działalności. W gronie ekspertów z całego świata LfC miała przyjemność przedstawić uzyskany właśnie patent w USA na innowacyjną metodę leczenia ześlizgu SLIDER (nr patentu USA 8,556,975 B2), co wzmogło zainteresowanie prezentowaną technologią.

Jubileuszowy, XX BISS pozwolił LfC na skonfrontowanie słuszności wyznaczonych kierunków rozwoju, poddanie najnowszych technologii spondylochirurgicznych eksperckiej ocenie oraz udział w dokonywaniu podsumowań osiągnięć chirurgii kręgosłupa w ostatnim dwudziestoleciu.

Prezentacja najnowszych rozwiązań w zakresie chirurgii kręgosłupa oraz ich konfrontacja z osiągnięciami europejskiej i światowej spondylochirurgii odbyła się przy współfinansowaniu w ramach projektu POIG.