NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
24 października 2011

Polskie akcenty podczas EuroSpine’11 19-21 październik 2011

EuroSpine to jedno z najważniejszych wydarzeń naukowo-wystawienniczych poświęconych schorzeniom i metodom leczenia kręgosłupa. Corocznie odbywa się ono w ważnym dla chirurgii kręgosłupa europejskim mieście i jest okazją do podsumowania dokonań naukowych, medycznych i inżynierskich w zakresie tworzenia innowacyjnych technologii leczenia schorzeń kręgosłupa.

Na tegorocznym kongresie-wystawie zostały zaprezentowane polskie, innowacyjne rozwiązania do chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa m.in. Slider wykorzystywany w leczeniu spondylolistezy oraz CarLIF znajdujący zastosowanie w terapii schorzeń zlokalizowanych w przestrzeni międzykręgowej.

168x90_Eurospine2011

Spośród wszystkich systemów do stabilizacji kręgosłupa prezentowanych na tegorocznym EuroSpine, polskie rozwiązania cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem odwiedzających chirurgów oraz firm konkurencyjnych. Wyróżniało je nowoczesne, kreatywne podejście do problemu, innowacyjna technologia wytwarzania, a także wysoka jakość wykonania. Polskie technologie medyczne uzyskały opinię jednych z najbardziej zaawansowanych wyrobów kongresu EuroSpine’11 w Mediolanie. Zaowocowało to już zainteresowaniem tymi metodami dwóch najbardziej wymagających i docenianych za jakość krajów Europy i świata w zakresie chirurgii kręgosłupa – Niemiec i Szwecji.

Podczas tegorocznego kongresu – wystawy poświęconej leczeniu schorzeń kręgosłupa, odbyło się zebranie członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. W zebraniu wzięli udział: prof. Wojciech Kloc (prezydent PTChK), dr Jerzy Pieniążek, dr Lech Grzelak, dr inż. Lechosław Ciupik i prof. Daniel Zarzycki oraz inni członkowie PTChK.

Podczas tegorocznego EuroSpine swoją premierę miał nowy produkt polskiej firmy LfC – SLIDER do chirurgicznego leczenia ześlizgu. W otoczeniu największej klasy ekspertów zaprezentowano ten innowacyjny implant do realizacji polskiej, zaawansowanej technologicznie metody „DrRB” (Distraction by rotation, Reposition and Blockage). Możliwości, jakie daje SLIDER przy korekcji trudnej dyslokacji kręgosłupa, a więc zapobieganie wtórnemu ześlizgowi, skrócenie czasu operacji i zmniejszenie inwazyjności zabiegu, zostały docenione przez sławy światowej chirurgii m.in.: M. Szpalskiego, R. Gunzburg’a, C. Bolger’a i J-C Le Huce’a. W trakcie konsultacji eksperckich nazwano go „najbardziej ekscytującym i nowatorskim rozwiązaniem Kongresu-Wystawy”. Biorąc pod uwagę, że uczestniczyło w nim prawie 3000 specjalistów z zakresu chirurgii kręgosłupa oraz 140 firm producenckich, są to niezwykłe słowa uznania dla polskiej myśli chirurgicznej.

Dowodem uznania dla tego zaawansowanego technologicznie rozwiązania w jest także dwukrotna publikacja na łamach czasopisma „Spine” (International Journal for the study of the Spine) – najważniejszego i najstarszego czasopisma poświęconego kręgosłupowi, wydawanego w USA. Publikacja ta świadczy to o dużym znaczeniu zielonogórskiej propozycji dla światowej chirurgii kręgosłupa.

Jednym z najszerzej promowanych podczas kongresu rozwiązań był inny produkt firmy LfC – CarLIF – implant stosowany do leczenia schorzeń zlokalizowanych w przestrzeni międzykręgowej. Prezentacja ekspertów LfC wskazywała na unikalne korzyści ze stosowania tego wyrobu, które zostały zauważone i docenione przez chirurgów i przedstawicieli firm konkurencyjnych. Do najważniejszych zalet CarLIF’a należą: przestrzenna struktura siatkowa implantu umożliwiająca przerost kostny (wypełnienie jego przestrzeni, staje się kością w 70%) oraz szczególna konstrukcja przekładająca się na samonaprowadzanie i kontrolowanie jego pozycjonowania podczas operacji. Szczególną, z punktu widzenia chirurga, cechą jest także uniwersalność wyrobu, ponieważ daje on możliwość zastosowania z różnych dostępów operacyjnych. Bardzo pozytywnie oceniono tę technologię jako nową, mniej obciążającą dla pacjenta metodę chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa i zdecydowanie efektywniejszych w stabilizacji „fusion”.

Na specjalnie przygotowanym stoisku firmy LfC odbywały się konsultacje z ekspertami dotyczące metod leczenia dysfunkcji kręgosłupa. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, zarówno lekarzy, jak i firm konkurencyjnych. Liczne rozmowy doprowadziły do nawiązania nowych kontaktów z przedstawicielami handlowymi z krajów europejskich, jak i reszty świata, m.in. Brazylii, Meksyku, USA oraz lekarzami zainteresowanymi opracowywanymi w ramach projektu wyrobami.

Obserwowane na kongresie zainteresowanie i uznanie dla polskich rozwiązań w leczeniu schorzeń kręgosłupa jest dowodem na właściwie obrany kierunek działań. Tym większymi staraniami powinna zostać objęta promocja polskich dokonań dotyczących chirurgii kręgosłupa na arenie międzynarodowej. Współpraca polskich i zagranicznych ośrodków i lekarzy w zakresie badań i oceny innowacyjnych technologii jest dużą szansą dla popularyzacji polskiej spondylochirurgii.