NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
24 października 2011

Polskie środowisko kręgosłupowe włączone w wytyczanie nowych trendów w chirurgii kręgosłupa

Jednym z wydarzeń towarzyszących tegorocznemu EuroSpine, najważniejszego kongresu-wystawy poświęconego leczeniu schorzeń kręgosłupa, było zebranie członków Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. W zebraniu wzięli udział między innymi: Wojciech Kloc (prezydent PTChK), Lechosław F. Ciupik, Jerzy Pieniążek, Lech Grzelak oraz Daniel Zarzycki, redaktor naczelny.

Tematem przewodnim posiedzenia były polskie technologie medyczne, które przynoszą znaczący postęp w krajowej oraz zagranicznej chirurgii i znajdują swoje praktyczne zastosowanie. Jedną z inicjatyw związaną z tą tematyką będzie przygotowanie wydawnictwa naukowego poświęconego „polskim technologiom w rozwoju zaawansowanej spondylochirurgii”, którego wydanie planowane jest na jesieni 2012r. Przyjęto założenie, że należy dołożyć wszelkich starań by nastąpiło to przed zakopiańskim Zjazdem PTChK.

Ustalono również, że w związku z obserwowanym zainteresowaniem polskimi rozwiązaniami w tej dziedzinie należy wspierać dalsze uczestnictwo w najbardziej znaczących wydarzeniach naukowo-wystawienniczych w Europie i USA. Należy zachęcać oraz ułatwiać uczestnictwo członków PTChK w imprezach organizowanych przez EuroSpine: konferencjach, kursach, wspólnych pracach badawczych itd. Dobrym przykładem jest coroczne uczestnictwo kilkunastu polskich chirurgów w międzynarodowym sympozjum w Brukseli, w kongresach EuroSpine itd.

Na kongresie-wystawie w Mediolanie zostały zaprezentowane polskie, innowacyjne rozwiązania: metodaDrRB (Distraction by rotation, Reposition & Blockage) krótko nazywana metodą „SLIDER” do chirurgicznego leczenia spondylolistezy oraz metoda leczenia schorzeń zlokalizowanych w przestrzeni międzykręgowej ze specjalnym samopozycjonującym się implantem nazwanym „CarLIF”. Spośród wszystkich prezentowanych systemów do stabilizacji kręgosłupa polskie wyroby cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno chirurgów jak i firm konkurencyjnych. Wyróżniało je nowoczesne, kreatywne podejście do problemu, innowacyjna technologia wytwarzania, a także wysoka jakość wykonania. Polskie technologie medyczne zyskały przychylną opinię uznanych ekspertów chirurgii kręgosłupa. Zaowocowało to już zainteresowaniem i praktycznymi działaniami związanymi ze stosowaniem tych metod. Szczególną wartość dla twórców metod ma ich wdrażanie na wysoce wymagających i konkurencyjnych rynkach Niemiec i Szwecji.

Członkowie Towarzystwa są świadomi jak dużą szansą dla popularyzacji polskiej spondylochirurgii jest współpraca w zakresie badań i oceny innowacyjnych technologii. Technologia SLIDER do leczenia ześlizgu i technologia CarLIF do fuzji międzytrzonowej są tego najlepszym przykładem. Obie technologie, wprowadzone na sale operacyjne, są tego najlepszym przykładem. Efektywna współpraca bioinżyniersko-medyczna jest szansą na doskonalenie polskiej chirurgii kręgosłupa. Powinny temu celowi sprzyjać również rozwiązania organizacyjne.

Dyskutowano więc na temat idei utworzenia regionalnych struktur PTChK i powołania liderów tworzących te struktury, omówiono pierwsze propozycje podziału regionalnego uwzględniające możliwości prowadzenia aktywnej działalności w ramach PTChK. Wiele uwagi poświęcono wytyczaniu głównych kierunków działania. Za szczególnie pilne uznano przyspieszenie prac związanych z kolejnym Zjazdem PTChK w Zakopanem.

Wnikliwa analiza obserwowanego na kongresie zainteresowania i uznania dla polskich rozwiązań w leczeniu schorzeń kręgosłupa doprowadziła do ustalenia, że jednym z ważniejszych zadań PTChK będzie szersza promocja polskich dokonań na arenie międzynarodowej poprzez aktywny udział w wystawach, konferencjach, publikacjach. Wydaje się, że szczególnej promocji winny podlegać polskie technologie medyczne dotyczące chirurgii kręgosłupa. Współpraca polskich i zagranicznych ośrodków i lekarzy, w wyniku której łączone będą uzyskane wyniki kliniczne oraz będą tworzone wspólne publikacje niewątpliwie jest celem wartym zaangażowania. Z tego powody rozważano propozycję umiędzynarodowienia zjazdów poprzez współpracę z innymi towarzystwami narodowymi lub osobami – specjalistami chirurgii kręgosłupa z różnych krajów. Wspólną troską powinna być dbałość o ciągły rozwój i promocję polskich rozwiązań dla spondylochirurgii na najważniejszych rynkach świata.

 

Notatkę sporządził: Lechosław Ciupik (członek Zarządu)