NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
7 stycznia 2019

Prezes LfC Lechosław F. Ciupik laureatem honorowej odznaki „Zasłużony dla wynalazczości” na 100-lecie Urzędu Patentowego RP

Prezes LfC Lechosław F. Ciupik został odznaczony tytułem „Zasłużony dla Wynalazczości” przyznanym w ramach obchodów 100-lecia powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce.  Doktor L.F. Ciupik jest twórcą blisko 196 patentów i zgłoszeń wynalazczych w zakresie bioinżynierii medycznej/spondyloimplantologii, chroniących własność intelektualną firmy LfC  w Polsce i na świecie.

Uroczyste wręczenie odznaczenia dla dr L. F. Ciupika „Zasłużony dla wynalazczości” przez prezes Urzędu Patentowego RP, panią A. Adamczak oraz wiceministra MPiT pana M. Ociepę, Zamek Królewski w Warszawie

26 listopada 2018 r. podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie prezes LfC otrzymał odznaczenie wręczone przez doktor Alicję Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP oraz Marcina Ociepę, wiceministra w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.  Odznakę „Zasłużony dla Wynalazczości” wręczono w pięciu kategoriach: twórcy, instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, instytucje wspierające innowacyjność i media. W pierwszej kolejności przyznana została twórcom, wynalazcom aktywnie działającym na rzecz rozwoju i popularyzacji wynalazczości, mającym szczególne wyniki w zakresie wprowadzania nowej techniki, a także przyczyniającym się do rozwoju nauki i odważnie wprowadzającym innowacje do codziennego użytku. W tej też kategorii otrzymał ją pan doktor Lechosław F. Ciupik, prezes LfC.

Urząd Patentowy RP celem upamiętnienia 100-lecia swojego powstania przygotował również pamiątkowe wydawnictwo – księgę jubileuszową pt. „100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce”, na której łamach prezentowane zostały dokonania najbardziej zasłużonych polskich wynalazców. Miło nam poinformować, że w tak znaczącym dziele znalazł się także wywiad z doktorem Lechosławem F. Ciupikiem pt. „Sprostać naturze”, prezentujący jego drogę wynalazczo-twórczą w zakresie rozwoju spondyloimplantologii (str.1292-1300). (link do wywiadu).

Uroczystości wieńczące rok obchodów 100-lecia powstania Urzędu Patentowego RP i ustanowienia ochrony własności przemysłowej w Polsce zostały objęte honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, co świadczy o szczególnej doniosłości tej rocznicy, bezpośrednio związanej z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r. Podniosłe zakończenie obchodów jubileuszowych miało miejsce na deskach Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, na które licznie przybyli laureaci, przedstawiciele świata nauki i kultury oraz polityki.

Urząd Patentowy RP, ustanowiony 28 grudnia 1918 roku dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, był jedną z pierwszych instytucji państwowych utworzonych po odzyskaniu niepodległości. W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd Patentowy RP udzielił ponad 220 tysięcy patentów na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzorów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP ponad 1 mln 200 tys. zgłoszeń. Dziś Urząd Patentowy jest jedną z instytucji mających wpływ na tworzenie warunków rozwoju innowacyjnej i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.