NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
 • Intersponous Expandable spacer
  • InsEx

   „następne pokolenie” w stabilizacji między- wyrostkowej!

   Firma LfC jako jeden z niewielu producentów implantów kręgosłupowych w świecie może się poszczycić wprowadzeniem na rynek „następnego pokolenia” implantów międzywyrostkowych. Wieloletnie doświadczenie międzynarodowe z poprzednimi rozwiązaniami (InterS/inSWing) oraz liczne konsultacje z chirurgami pozwoliły na opracowanie implantu wyprzedzającego wyroby konkurencyjne, ale przede wszystkim spełniającego wymagania doświadczonych użytkowników.

   ”InsEx” (InterspinousExpandable) jest zaawansowanym, małoinwazyjnym urządzeniem medycznym, które jest wprowadzane między wyrostki kolczyste z jednostronnego dostępu tylnego. Przy pomocy wyrafinowanego wprowadzacza następuje równocześnie implantacja z subtelną dystrakcją  – aż do pełnego zamknięcia implantu w przestrzeni międzywyrostkowej. Powyższa procedura zapewnia bezpieczną, bezszkodową (ochrona wyrostków kolczystych) implantację wraz z pewnym umiejscowieniem implantu.

   Publikacje:
   Pieniążek J., Bednarek M., Dobkiewicz A., Pieniążek T., Ciupik L. F., Kierzkowska A. Ocena kliniczna i radiologiczna stabilizacji międzywyrostkowej implantem inSWing. The journal of orthopaedics trauma surgery and related research , 2009; 4;16: 88-97.
   Ciupik L. F., Gunzburg R., Kierzkowska A., Szpalski M. Ocena biomechaniczna funkcji korekcyjno-stabilizującej polimerowo-poliestrowego stabilizatora międzywyrostkowego. Engineering of Biomaterials, 2006; 9(58-60); 32-34.
   Sterna J., Ciupik L. F., Chłopek J., Dobkiewicz A., Kierzkowska A., Pieniążek J. Ocena wielofunkcyjnego stabilizatora międzywyrostkowego typu “non-fusion”; badania na zwierzętach – kozy. Engineering of Biomaterials, 2006; 9(58-60); 28-31.
   Ciupik L. F., Graczyk A., Gajewski M., Maciejczak A., Radek A., Zarzycki D. Funkcje lecznicze a materiał i konstrukcja implantu typu InSpin do stabilizacji międzywyrostkowej kręgosłupa. Engineering of Biomaterials, 2004; 7(38-42); 86-91.

   Inni o nas:
   http://www.thespinemarketgroup.com/InsEx

   • FUNKCJE

    • Dynamiczna stabilizacja – dystrakcja przestrzeni międzyrostkowej;
    • ”3S” (single surgeon surgery) – operacja jednego chirurga;
    • Odciążenie dysku i stawów międzywyrostkowych;
    • Rozszerzenie otworów kręgowych;
   • ZALETY i KORZYŚCI

    • Anatomiczny kształt powierzchni nośnych implantu;
    • Samopozycjonowanie implantu w przestrzeni międzywyrostkowej:
    • Szybka i prosta implantacja (jednym narzędziem) – skraca czas i koszty zabiegu;
    • Przezierny polimer z markerami Ti do wizualizacji RTG;
    • Bezpieczna i prosta procedura;
    • Szeroka gama rozmiarowa implantu:
     • wybór dopasowany do anatomii;
     • śródoperacyjny komfort chirurga;

  Główne kroki implantacji

  Pomiar przestrzeni międzywyrostkowej

  insex_opis_01

  Dobór rozmiaru implantu

  insex_opis_05a

  Wprowadzenie implantu

  insex_opis_02

  Blokowanie implantu – zamknięcie skrzydeł

  insex_opis_03a