NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
 • Occipito-Cervical Anchorage Method
  • O·C·A·M

   „kotwica” najbezpieczniejszym na rynku elementem stabilizacji potyliczno-szyjnej!

   Implanty systemu ”O·C·A·M” (Occipito-Cervical Anchorage Method) przeznaczone są do wspomagania leczenia pogranicza kręgosłupa potyliczno-szyjnego z dostępu operacyjnego tylnego.

   Stabilizator systemu ”O·C·A·M” oparty jest na „kotwicy” mocowanej w kości potylicznej i w odcinku szyjnym kręgosłupa (masywy boczne). Konstrukcja „kotwicy” zapewnia najpewniejsze (do 7 razy mocniejsze utwierdzenie w stosunku do śrub kostnych) oraz najbezpieczniejsze utwierdzenie implantu w kości i tym samym stanowi o trwałości całego układu stabilizującego. Szczególnie w masywach bocznych „kotwica” minimalizuje zagrożenie kontaktu implantu z układem neuro-krwionośnym (zagrożenie takie jest zwiększone przy użyciu śrub). System uzupełnia szeroka gama haków oraz śrub wieloosiowych, które umożliwiają tworzenie różnorodnych stabilizacji w zależności od sytuacji śródoperacyjnej.

   Publikacje:
   Ciupik L.F., Kierzkowska A., Jacek P. Zastosowanie tomografii komputerowej w ocenie morfometrycznej kręgosłupa pod kątem bio-stabilizacji. Engineering of Biomaterials; 2011; 106-108: 89-94.
   Ciupik L.F., Kierzkowska A., Jarmundowicz W., Radek A., Zarzycki D. Ocena wytrzymałości utwierdzenia tytanowej kotwicy OCAM z przeznaczeniem do kręgosłupa. Engineering of Biomaterials; 2004; 7(38-42): 77-79.

   Inni o nas:
   http://www.thespinemarketgroup.com/OCAM

    

   • FUNKCJE

    • Zaopatrzenie wielu schorzeń pogranicza potyliczno-szyjnego;
    • Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez trwałą stabilizację;
   • ZALETY i KORZYŚCI

    • Zwiększone bezpieczeństwo stabilizacji dzięki pewniejszemu utwierdzeniu w kości;
    • Jeden system-wiele wariantów dla wielu schorzeń pogranicza potyliczno-szyjnego;
    • Bezpieczna i przyjazna procedura operacyjna, pełna kontrola śródoperacyjna;
    • Doskonałe mocowanie w kości;
    • Zapewnia elastyczność śródoperacyjną;
    • Możliwość przedłużenia stabilizacji do odcinka piersiowego kręgosłupa;

  Przypadki kliniczne

  Główne kroki osadzenia „kotwicy” oraz badania biomechaniczne

  1. Budowa „kotwicy”

   ocam_1

  2. Przygotowanie miejsca osadzenia „kotwicy”

   ocam_2

  3. Kształt przygotowanego otworu

   ocam_3

  4. Instalowanie „kotwicy”

   ocam_4

  5. Możliwości utwierdzenia „kotwicy” w masywach bocznych

   ocam_6

  Badania siły utwierdzenia „kotwicy” – prawie 7 razy mocniejsze utwierdzenie w stosunku do śrub kostnych

  ocam_5

  ocam-haki