NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
 • Rotational Posterior Lumbar Interbody Fusion Cage
  • R·PLIF / R·ALIF

   Międzytrzonowy czop obrotowy (90°)

   Publikacje:
   Ciupik L.F., Jędrych Ł., Powchowicz P., Pieniążek J. Nowe funkcje protez kręgosłupa z łączenia specyficznych własności plimeru PEEK i rozwiązania konstrukcyjnego Engineering of Biomaterials; 2004; 7; 38-43: 80-83.
   Ciupik L.F. Niektóre problemy wykorzystania bionżynierii w zaawansowanej chirurgii kręgosłupa Engineering of Biomaterials; 2003; 6; 30-33: 70-74.

   • FUNKCJE & KORZYŚCI

    • Przywraca lordozę;
    • Mechanizm zabezpieczający przeciw anty-retropulsji;
    • Możliwa implantacja z dwóch dostępów;

    Kompatybilne produkty:
    SGL

   • ZALETY i KORZYŚCI

    • Dystrakcja przy rotacji 90°
    • Wysoka nośność
    • Konstrukcja anatomiczna
    • Znaczna zdolność przerastania kością
    • Bezpieczna procedura operacyjna
    • Wysoka pewność stabilizacji
    • Dostępne w wersji tytanowej i PEEK

  Przypadki kliniczne

  Technologia

  Dostępny w wersjach wykonanych z materiału PEEK Optima oraz stopu tytanu:

  rplif_peekrplif_ti