NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
17 grudnia 2010

Promocja osiągnięć polskiej chirurgii kręgosłupa na rynku niemieckim

Firma LfC po raz kolejny miała okazję zaprezentować swój udział w rozwoju innowacyjnych metod chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa. Przedstawione najnowocześniejsze rozwiązania wzbudziły zainteresowanie i stworzyły możliwość nawiązania współpracy w zakresie zarówno konstrukcyjno-badawczym jak i dystrybucyjnym.

W dniach 16-18 grudnia 2010 roku firma LfC uczestniczyła w najważniejszym wydarzeniu w roku dotyczącym chirurgii kręgosłupa w Niemczech – V Niemieckiej Konferencji Kręgosłupa (Deutsher Wirbelsäulenkongress). Było to połączenie kongresu naukowego i warsztatów szkoleniowych dla lekarzy z wystawą, na której prezentowali się producenci sprzętu medycznego. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: „Doświadczenia – Rozwój – Eksperyment – Dowody” a jej tematyka dotyczyła m.in. małoinwazyjnej chirurgii kręgosłupa, innowacyjnych technologii w leczeniu schorzeń kręgosłupa czy oceny wyników badań klinicznych.

Firma LfC po raz drugi miała możliwość przedstawienia swoich osiągnięć wśród specjalistów niemieckiej chirurgii kręgosłupa. Do odwiedzenia naszego stoiska zachęcały szczególnie prezentacje nowatorskich systemów Cervical easySpacer (innowacyjna PEEK-owa proteza trzonu szyjnego) oraz SGL (nowoczesny system mocowania śrub z samonaprowadzającym zamkiem). Duże zainteresowanie wzbudziły również prezentowane już wcześniej systemy ES (korpektomia) oraz OCAM (stabilizacja potyliczno-szyjna). W zakresie prezentowanych nowości w gronie obecnych na Konferencji wystawców LfC wyróżniała innowacyjność proponowanych rozwiązań. Ogromne zainteresowanie oraz uznanie dla prezentowanych systemów potwierdza stabilną pozycję LfC jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań stabilizacji kręgosłupa.

Kongres był ważnym wydarzeniem również ze względu na możliwość nawiązania licznych kontaktów z potencjalnymi dystrybutorami o uznanej pozycji na rynku niemieckim oraz wymiany doświadczeń z uznanymi autorytetami w dziedzinie chirurgii kręgosłupa.

Prezentacja wyrobów przyciągnęła uwagę wielu specjalistów w zakresie spondyloimplantologii. Z uwagą i uznaniem korzystaliśmy z możliwości konsultacji z ekspertami np. z Hansem-Joachimem Wilke, Andreasem Frydrychem, Eli Ashkenazim, D. Rosenthalem, J. Furtakiem, G. Muchą i innymi. Z uwagą odnotowywaliśmy opinie podwyższające jakość stosowanego instrumentarium i obowiązujących procedur.

Obecność i akceptacja wyrobów naszej firmy na niezwykle wymagającym, niemieckim rynku implantowym jest potwierdzeniem i wyrazem uznania ich wysokiej jakości. Jednocześnie stanowi wyzwanie do zintensyfikowania wysiłków prowadzących do dalszego rozwoju nowocześniejszych, bezpieczniejszych i efektywniejszych technologii medycznych, przyjaznych zarówno dla chirurga jak i pacjenta.