NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Nazwa Funduszu Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Nazwa zadania Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej
Cel projektu Celem projektu jest poprawa wentylacji oparów przy stanowisku do
anodowania – uszlachetniania powierzchni metali.
Całkowita wartość projektu 169.405,65 PLN
Dofinansowanie 135.524,52 PLN
Data podpisania umowy 23.08.2023
Tytuł projektu Poprawa bezpieczeństwa pracy na stanowisku do obróbki wykańczającej-uszlachetniającej powierzchnię implantów stosowanych w chirurgicznym leczeniu kręgosłupa.
Krótki opis działania Projekt dotyczy stanowiska do anodowania – jednego z etapów produkcji, gdzie uszlachetniana jest powierzchnia wyrobów medycznych. W wyniku działań inwestycyjnych w całości zabezpieczona zostanie przestrzeń pracy z linią do anodowania.