NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0377/16-00
Tytuł projektu: Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w spondyloimplantologii
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii medycznych do chirurgicznego leczenia zwłaszcza „starzejącego się” kręgosłupa, złożonych z implantów, zestawu instrumentarium chirurgicznego i procedury przed- i śród-operacyjnej oraz wskazań do leczenia.
Planowane efekty projektu: Hybrydowa technologia chirurgiczna do operacyjnego leczenia dysfunkcji „starzejącego się” kręgosłupa według opracowanej procedury postępowania i z wykorzystaniem oryginalnych/innowacyjnych w ramach projektu zestawu implantów oraz specjalistycznego instrumentarium chirurgicznego. Wdrożenie nowej technologii, łączącej dwie niezależnie stosowane dotychczas po sobie operacje, które w praktyce klinicznej przyczyni się do: obniżenia kosztów leczenia, efektywniejszego i bezpieczniejszego leczenia, szybszego powrotu pacjenta do zdrowia.
Beneficjent: LfC Sp. z o. o.
Okres realizacji: 15.02.2017 – 31.10.2024
Wartość projektu: 15 118 657,33 zł
Dofinansowanie projektu w ramach EFRR: 11 607 605,72 zł