NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0377/16-00
Tytuł projektu: Multihybrydowe technologie chirurgiczne do leczenia starzejącego się kręgosłupa; nowy trend w spondyloimplantologii
Cel projektu: Opracowanie innowacyjnych technologii medycznych do chirurgicznego leczenia zwłaszcza „starzejącego się” kręgosłupa, złożonych z implantów, zestawu instrumentarium chirurgicznego i procedury przed- i śród-operacyjnej oraz wskazań do leczenia.
Planowane efekty projektu: Hybrydowa technologia chirurgiczna do operacyjnego leczenia dysfunkcji „starzejącego się” kręgosłupa według opracowanej procedury postępowania i z wykorzystaniem oryginalnych/innowacyjnych w ramach projektu zestawu implantów oraz specjalistycznego instrumentarium chirurgicznego. Wdrożenie nowej technologii, łączącej dwie niezależnie stosowane dotychczas po sobie operacje, które w praktyce klinicznej przyczyni się do: obniżenia kosztów leczenia, efektywniejszego i bezpieczniejszego leczenia, szybszego powrotu pacjenta do zdrowia.
Beneficjent: LfC Sp. z o. o.
Okres realizacji: 2017.02.15 – 2022.12.31
Wartość projektu: 15 273 920,53 zł
Dofinansowanie projektu w ramach EFRR: 11 722 603,63 zł

Znajdują się tutaj aktualne zapytania o ofertę:

Numer zapytania Przedmiot zapytania Termin składania ofert Pobierz plik z zapytaniem lub przejdź do portalu baza konkurencyjności
POIRmHohs 03/II/2022 Długopis z logo: 19.05.2022 r. POIRmHohs 03_II_2022 ZO PL.pdf – wersja polskojęzyczna