NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
26 lutego 2013

Regionalny potencjał innowacyjny – spotkanie Lubuskiej Rady Innowacji

Dnia 25 lutego 2013r. w Regionalnym Centrum Technologii i Wiedzy „Interior” w Nowe Soli odbyło się IV posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji oraz konferencja „Lubuskie – w drodze do innowacyjności” podsumowująca projekt „Lubuskie Centrum Innowacji”.

Posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji otworzyła Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbieta Polak. W trakcie spotkania przedstawiono koncepcję inteligentnych specjalizacji regionalnych województwa lubuskiego (Arkadiusz Świadek, prof. UZ) oraz przebieg i organizację Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji (Katarzyna Drożak, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego).

Następnie uczestnicy spotkania wymieniali swoje doświadczenia i uwagi w dyskusji. Prezydent Nowej Soli, pan Wadim Tyszkiewicz opowiadał o roli i potencjale firm zagranicznych w zakresie tworzenia innowacji oraz wpływie wielkości firmy na potencjał innowacyjny.

Przychylnie oceniono wystąpienia A. Świadka, prof. UZ, który w dogłębny i wnikliwy sposób przedstawił analizę stanu innowacji w woj. lubuskim. Wrażenie zrobiła duża liczna danych, na podstawie których porównano możliwości innowacyjne województwa w różnych kategoriach. Analiza może stanowić punkt wyjścia dla planowania i tworzenia systemu inteligentnych specjalizacji dla naszego regionu. Natomiast Lechosław Ciupik podkreślił, że innowacje nie powstają w wyniku działań administracyjnych ani danych liczbowych. Istnienie innowacji to przede wszystkim zasługa innowatora (ew. „grupy innowacyjnej”) i zwykle to innowator jest lokomotywą ciągnącą innowację. Nie istnieją ponadto innowacje nieekonomiczne, dobry pomysł musi zawierać element kalkulacji ekonomicznej, inaczej jest to hobby.

Podważył również przypisywanie nadmiernej roli firmom zagranicznym, gdyż trudno sobie wyobrazić zaspokajanie potrzeb innowacyjnych jedynie wdrażaniem/kopiowaniem zagranicznych osiągnięć. Wspomniał on również swój udział w niedawnym spotkaniu przedstawicieli świata nauki i biznesu w Warszawie zorganizowanym przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Barbarę Kudrycką – Okrągłym Stole Innowacji. Inicjatywy ministerstwa zaprezentowane podczas tego spotkania wskazują na dostrzeżenie potrzeby wspierania innowacyjności i pogłębiania współpracy nauki i biznesu. Te centralne tendencje powinny również objąć działania na szczeblu regionalnym.

Prezes L.C. stwierdził, że innowacje to intuicyjne wykorzystanie wiedzy, uwzględniające istniejącą koniunkturę na rynku i w gospodarce. W kontekście zaprezentowanej analizy LRSI L.C. podkreślił, że innowacja to nie analiza przeszłości, tego co już było. Innowacja to przyszłość, wyprzedzanie aktualnego stanu wiedzy, to lokowanie się w przyszłości.

Zdaniem prezesa LfC innowacja to sprostanie wymaganiom konkurencyjności, to „walka”, w której dobrą strategią jest sposób „wbijania klina” w szeregi konkurencji, a właśnie innowacja jest klinem wbijanym w przestrzeń gospodarczą, który trzeba ciągle rozszerzać zdobywając w ten sposób nowy rynek. Trudno również nie zauważyć, że każda innowacja jest więc „inteligentna”, ponieważ odpowiada na zmieniające się warunki otoczenia gospodarczego, konkurencji i nowe zapotrzebowania społeczne.