NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
5 lutego 2009

Rozpoczęcie obchodów Jubileuszu 20.lecia firmy LfC (1989-2009)

Otwarcie pomieszczeń laboratorium w ramach CBR- LfC

Jubileusz prezesa Lechosława Ciupika

Dnia 5. lutego 2009r. firma LfC rozpoczęła obchody Jubileuszu 20.lecia istnienia. LfC powstała w 1989 roku w Zielonej Górze.  Jubileusz był połączony z uroczystym otwarciem pomieszczeń laboratorium badawczo-rozwojowego. Laboratorium będzie funkcjonowało w ramach Instytutu BioInżynierii Medycznejstanowiącego część struktury Centrum Badawczo-Rozwojowego LfC, dającego podwaliny, kolejnemu wyzwaniu firmy, utworzeniu Akademii DERO.

Kolejnym, ważnym powodem uroczystości był osobisty jubileusz prezesa firmy LfC, pana Lechosława Ciupika, jego 60-te urodziny. Nie trzeba dodawać, że bez 60 lat twórczego życia i pracy Pana Prezesa, nie byłoby powodów do obchodzenia wyżej wymienionych uroczystości.

Na jubileusz przybyli znakomici goście, najbliżsi przyjaciele i współpracownicy firmy, między innymi:  profesor Daniel Zarzycki/UM UJ Zakopane, Zbigniew Koczorski (zasłużony pracownik Ministerstwa Zdrowia), ksiądz Paweł Konieczny, Janusz Mstowski (kanclerz PWSZ), Paweł Adamowski (biznesmen), redaktor Jerzy Mischke, redaktor Katarzyna Maksymczak, mecenas Grzegorz Skowroński, i inni…

Obchody rozpoczął pan prezes Lechosław Ciupik prezentacją historii firmy, pt. „3 x 20” bo “… Trzeba było 2×20 by było 20 lat firmy” – powiedział Prezes. Symboliczny tytuł wskazywał na etapy powstania i rozwoju LfC.

Kolejna część przedstawił dyrektor generalny, Jacek Cecek, który skupił się na strategii i kierunkach rozwoju firmy w najbliższym okresie, podkreślając rolę działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach CBR-LfC .

Po tym wprowadzeniu, nastąpiło uroczyste otwarcie laboratorium oraz przecięcie wstęgi, które dokonali: prezes Lechosław Ciupik wraz z profesorem Danielem Zarzyckim oraz księdzem proboszczem Pawłem Koniecznym, który poświęcił pomieszczenia laboratorium. Ukoronowaniem tego podniosłego wydarzenia były skierowane do zebranych słowa profesora Daniela Zarzyckiego, który wyraził ogromne nadzieje związane z funkcjonowaniem laboratoriom oraz dodał, iż „ z niecierpliwością oczekuje, na owoce pracy laboratorium, które w krótkim czasie powinny służyły potrzebującym pacjentom”.

Następnie panie: Agnieszka Kierzkowska oraz Bogusława Baran, przedstawiały działalność laboratoriomoraz funkcjonowanie działu własności intelektualnej (IP).

 

Aby przeczytać artykuł kliknij poniżej:

– Laboratorium

– Dział IP

 

Po zakończeniu części poświęconej otwarciu laboratorium nastąpiło przejście do zasadniczej części, obchodów jubileuszu Pana Prezesa.

W związku z jubileuszem pracownicy firmy przygotowali specjalną niespodzianką w postaci  prezentacji sylwetki prezesa, Lechosława Ciupika (laudacja) oraz szczególnego upominku podsumowującego dotychczasowe dokonania Szefa. (* wejście do prezentacji).

Na zakończenie owocnymi doświadczeniami ze współpracy z Jubilatem podzielili się goście.