NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
9 marca 2011

SKWERKI: propozycja LfC dla studentów UZ

Dnia 08.03.2011, koło naukowe „BiomedUZ” wraz z opiekunem dr Tomaszem Klekielem oraz kierownikiem kierunku Inżynierii Biomedycznej, prof. Elżbietą Krasicką-Cydzik, zorganizowało spotkanie, na które zaproszono prezesa firmy LfC, Lechosława F. Ciupika wraz z współpracownikami, Eweliną Flis, Magdaleną Kokoszką oraz Tomaszem Flisem. Ze strony uczelni przybyło niewielu zainteresowanych członków koła/studentów – 10 osób. Prezes L.F. Ciupik przedstawił prezentację, której głównym motywem była oferta współpracy o haśle: „SKWERKI REKREACYJNE” i „SKWERKI REKREACYJNO-INŻYNIERSKIE”. Prezentacja stanowiła część autorskiego projektu firmy LfC: „Zdrowie poprzez Ruch”. Prezes podkreślił, iż firma LfC służy wiedzą i materialną pomocą w zakresie finansowym przy zakupie niezbędnych materiałów i urządzeń.

Spotkanie to było pierwszym krokiem w realizacji umowy o współpracy, podpisanej dnia 01.02.2011, pomiędzy firmą LfC, a UZ.

SKWERKI REKREACYJNE to specjalnie wydzielone miejsca służące relaksowi i aktywnemu spędzaniu wolnego czasu społeczeństwa Zielonej Góry, niezależnie od wieku, znajdujące się w otwartym, widocznym, wyciszonym miejscu, cechujące się bezpieczeństwem użytkowania oraz trwałością.

Druga propozycja to „SKWERKI REKREACYJNO-INŻYNIERSKIE” umiejscowione np. na terenie zielonym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Z założenia, SKWERKI takie mają być miejscem odpoczynku, inspiracji do twórczego, inżynierskiego myślenia, do śledzenia i analizowania pracy, wykorzystując zjawiska fizyczne, urządzenia i jednocześnie dawać możliwość aktywnego odpoczynku. Mają one odzwierciedlać techniczną część działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni.

Uczestnictwo studentów w realizacji projektu miałoby polegać na organizacji, zarządzaniu, projektowaniu oraz wykonaniu urządzeń, czyli kompleksowym podejściu do całości proponowanych przez LfC SKWERKÓW.

Określona przez profesor E. Krasicką-Cydzik jako „bogata oferta” zaprezentowana przez prezesa firmy LfC Ciupika, stanowiła pewne zaskoczenie dla uczestników spotkania i wywołała szereg pytań związanych z realizacja projektu. Dotyczyły one głównie zakresu działania studentów, kwestii finansowych i prawnych, …

Mała frekwencja uczestników ze strony UZ i jednocześnie duże zainteresowanie, spowodowały że obecni członkowie koła naukowego „BiomedUZ” zobowiązali się do przekazania informacji na temat zaproponowanej oferty innym studentom, także z pozostałych kierunków i zorganizowania kolejnego spotkania, w którym prezes Ciupik zdeklarował gotowość powtórnego omówienia powyższych zagadnień.