NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
31 maja 2017

SLIDER – pionierski implant kręgosłupowy. Najnowszy trend w leczeniu ześlizgu

Z wielką przyjemnością prezentujemy innowacyjny, wielofunkcyjny, dwudzielny implant międzytrzonowy SLIDER (patent) z funkcją dystrakcji i repozycji do kompleksowego leczenia spondylo- i retro-olistezy.

Po wielu latach zaawansowanych badań biomechanicznych, modyfikacjach i ocenie klinicznej, w zespole twórców i ekspertów chirurgii kręgosłupa, mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że osiągnięto wysoce satysfakcjonujący poziom efektywności w leczeniu ześlizgu tworząc innowacyjny trend IDRFIntervertebral Decompression, Reposition & Fusion – Międzykręgowa dekompresja, repozycja i fuzja.

Z wielką przyjemnością prezentujemy innowacyjny, wielofunkcyjny, dwudzielny implant międzytrzonowy SLIDER (patent) z funkcją dystrakcji i repozycji do kompleksowego leczenia spondylo- i retro-olistezy.

Pieczołowicie opracowano w szczegółach zaawansowaną metodę chirurgiczną leczenia ześlizgu DrRBDistraction by rotation, Reposition and Blockage – Dystrakcja przez rotację, repozycja i blokowanie) uwzględniającą dekompresję struktur nerwowych dając przyjazną chirurgowi procedurę i stwarzając optymalne warunki do stabilizacji  z fuzją. Reprezentantem tej metody jest SLIDER.

Nabyta, szeroka wiedza zespołu opracowującego tą efektywną technologię leczenia z implantem ma wszelkie znamiona metody rozwojowej.

Zachęcamy do zapoznania się z zaprezentowaną metodą DrRB z implantem SLIDER oraz wszechstronnej dyskusji, uwzględniającej wszelkie aspekty chirurgiczne schorzenia, metody leczenia ześlizgu wraz z unikatowym implantem oraz szerokim, rozwojowym zakresem jej stosowania.

Wierzę, że oddany do użytku SLIDER i chirurgiczna metoda jego stosowania przyniesie satysfakcję chirurgom i zdrowie pacjentom.

W imieniu wynalazców, zespołu badawczego i chirurgów praktyków.

Lechosław F. Ciupik, PhD