NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
3 października 2019

Spondylochirurgia, a innowacyjna bioinżynieria LfC. Kolejny przykład efektywnej współpracy

Publikacja: Cadaveric biomechanical testing of torque-to-failure magnitude of Bilateral Apical Vertebral Derotation maneuver in the thoracic spine.

Autorzy: R. Pankowski, M. Rocławski, M. Ceynowa, T. Mazurek, L. F. Ciupik, A. Kierzkowska.

Projekt jest wynikiem pogłębionej współpracy LfC z lekarzami z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. W 2014 roku ortopeda, doktor Rafał Pankowski spotkał się z Prezesem LfC dr inż. Lechosławem F. Ciupikiem, by zaproponować wspólne opracowanie nowej metody leczenia skolioz. Do realizacji badań i przyszłej metody powstał w LfC, według oczekiwań doktora Rafała Pankowskiego, innowacyjny przyrząd (instrument) derotacyjny nazwany DERO-PAN. Skomplikowane wieloośrodkowe badania zostały wykonane przez dr hab. R. Pankowskiego z dużym udziałem pracowników LfC: dr Agnieszki Kierzkowskiej i bioinż. Edwarda Słońskiego. Urządzenie zostało zgłoszone przez inicjatora jako wzór przemysłowy w EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Wyniki badań i rozwiązanie instrumentarium zostało zaprezentowane na wielu konferencjach naukowych i stanowi przedmiot publikacji. Ostatnia została szczególnie przychylnie oceniona przez zespół międzynarodowych ekspertów i jest dostępna jako open access na platformie naukowej PLOS ONE:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221494

Znaczącym efektem badań była monografia R. Pankowskiego pt.: „Badania kliniczne i doświadczalne nad bezpośrednią derotacją kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej”, jednocześnie ważny element jego pracy habilitacyjnej i kariery chirurgicznej.

Prace badawczo- rozwojowe nad nową procedurą oryginalnego leczenia skolioz; testowanie z doktorem Rafałem Pankowskim przyrządu do derotacji Dero-Pan i instrumentarium w centrum badawczym LfC; Foto: dr hab. R. Pankowski (CM Gdańsk) z dr L.F. Ciupikiem CEO/LfC (lewe zdjęcie)
oraz z dr A. Kierzkowską i bioinż. E. Słońskim (prawe zdjęcie).
Znaczącym efektem badań była monografia R. Pankowskiego pt.: „Badania kliniczne i doświadczalne nad bezpośrednią derotacją kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej”, jednocześnie ważny element jego pracy habilitacyjnej i kariery chirurgicznej.