NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
26 listopada 2015

Udział LfC w BISS. Zacieśnianie międzynarodowej współpracy.

New Technologies in Spine Surgery. Controversies in diagnosis, management and costs.

W dniach 19-21 listopada 2015r. firma LfC uczestniczyła w międzynarodowym sympozjum chirurgii kręgosłupa XXIInd Brussels International Spine Symposium. BISS organizowany jest przez: prof. R. Gunzburga i prof. M. Szpalskiego, z którymi firma LfC od wielu lat ściśle współpracuje. Tegoroczne sympozjum dotyczyło nowych technologii w chirurgii kręgosłupa. Mimo trudnej sytuacji związanej z atakami terrorystycznymi m.in. w Paryżu oraz nieobecnością ekspertów z USA, renoma spotkania przyciągnęła wielu specjalistów z całego świata.

Obrady naukowe obejmowały dziewięć sesji związanych z nowymi i przyszłościowymi trendami w chirurgii kręgosłupa. Na sesjach naukowych poruszano tematy: zastosowanie komórek macierzystych w chirurgii kręgosłupa, innowacyjność technik operacyjnych, zastosowania nowych technologii podczas zabiegów operacyjnych – robotyka, diagnostyki, nanotechnologii, czy implantów 3D. Sympozjum miało charakter eksperckich wykładów prowadzonych przez uznanych światowych specjalistów chirurgii kręgosłupa. Przebieg obrad wskazuje, iż rozwój spondyloimplantologii zmierza w kierunku automatyzacji i zmniejszania inwazyjności chirurgicznej. Widać także, że dużą wagę przykłada się do rozwoju technologii przyrostowych 3D oraz nowych technologii diagnostycznych. Poruszane na sympozjum zagadnienia potwierdzają, że LfC doskonale nie tylko wyczuwa, ale również kreuje nowoczesne trendy leczenia chirurgicznego kręgosłupa.

Konsultacje z czołowymi chirurgami kręgosłupa. Prezes L. Ciupik oraz dyrektor generalny J.Cęcek w rozmowach z ekspertami, m.in. B. Boszczyk (Wielka Brytania), C. Bolger (Irlandia)
Konsultacje z czołowymi chirurgami kręgosłupa. Prezes L. Ciupik oraz dyrektor generalny J.Cęcek w rozmowach z ekspertami, m.in. B. Boszczyk (Wielka Brytania), C. Bolger (Irlandia)

Na specjalnym stoisku wystawowo-szkoleniowym firmy LfC odbywały się prezentacje połączone z konsultacjami z ekspertami – specjalistami z całego świata, w tym z Europy (Belgii, Niemiec, Irlandii, Anglii, Włoch, Polski, etc.), USA, czy Izraela. Zakres konsultacji obejmował nowe technologie medyczne, jak i bardziej zaawansowane modyfikacje technologii już istniejących. Konsultacje pozwoliły na konfrontację aktualnego stanu wiedzy w zakresie komplikacji w chirurgii kręgosłupa. Odwiedzający stoisko LfC to oprócz chirurgów, dystrybutorzy oraz przedstawiciele konkurencji.

Prezentacja najnowszych rozwiązań spondylochirurgicznych na stoisku firmy LfC
Prezentacja najnowszych rozwiązań spondylochirurgicznych na stoisku firmy LfC

Największym zainteresowaniem cieszyła się grupa implantów z rodziny 3D-Frame: CarRLIF, Cs DISC, C-Spacer, ES – jako innowacyjne oraz unikalne produkty wykonywane nowatorską, „kosmiczną” technologią. Dużą uwagę ciągle skupia, szeroko opatentowana technologia SLIDER, jako ciekawe rozwiązanie stosowane do leczenia skutków repozycji kręgów.

Wręczenie przez Prezesa LfC certyfikatu patentowego współtwórcom "SLIDERA"
Wręczenie przez Prezesa LfC certyfikatu patentowego współtwórcom “SLIDERA”

Hitem wystawowym LfC na BISS był nowej generacji wyrób medyczny pod nazwą InsEx – następca dobrze znanego i powszechnie stosowanego w świecie, a sprzedanego przez LfC do USA implantu międzywyrostkowego InSWing. InsEx jest pierwszym w świecie implantem pozwalającym na małoinwazyjne wszczepianie i śródoperacyjną dystrakcję. Umożliwia to zwiększenie wysokości implantu w celu skorygowania do anatomicznego usytuowania kręgosłupa. Uzyskuje się dzięki temu pożądane biomechanicznie efekty lecznicze w postaci np. zwiększenia światła otworu kręgowego, odbarczenia stawów czy też odciążenia dysku. Duże zainteresowanie rokuje szerokim stosowaniem w świecie….

InsEx – nowe objawienie stabilizacji międzywyrostkowej zaprezentowane poraz pierwszy przez LfC
InsEx – nowe objawienie stabilizacji międzywyrostkowej zaprezentowane poraz pierwszy przez LfC

Niezależnie, w wyniku przeprowadzonych spotkań i prezentacji zostało wykazane, iż LfC jest odbierane jako innowacyjna firma pozycjonowana w czołówce światowej. Wprowadzone trendy w chirurgii, jak „Bridging of Spine”, zastosowana do produkcji wysoko efektywne leczniczo technologie EBT: 3D-truss-Ti i uzyskane głębokie doświadczenie poparte rozwojem wiedzy w zakresie podstaw osteogenezy i osteointegracji z implantem wyraźnie wzbogaciło brukselskie sympozjum kręgosłupowe.

Udział w BISS można uznać za bardzo owocny. Nawiązano ważne ze względów rozwojowych kontakty, zweryfikowano nową wiedzę w neuroortopedii. Jak co roku konferencja BISS pokazuje, że udział w niej jest niezwykle inspirujący.

Zagrożona Bruksela: wojsko patrolujące ulice i budynki użytku publicznego (foto LfC)
Zagrożona Bruksela: wojsko patrolujące ulice i budynki użytku publicznego (foto LfC)