NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
13 marca 2013

Udział LfC w pracach Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN wkładem w rozwój polskiej inżynierii biomedycznej

W dniu 12.03.2013r. w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Decyzją Dziekana Wydziału IV Nauk Technicznych, prof. Mariana Kaźmierkowskiego prezes Lechosław F. Ciupik został powołany do Komitetu BiIB PAN.

Jednym z głównych punktów posiedzenia było przyjęcie nowych członków Komitetu m.in. prezesa, dr Lechosława Ciupika powołanego z rekomendacji prof. Romualda Będzińskiego, członka korespondenta PAN. W imieniu Dziekana Mariana Kaźmierkowskiego nominacje wręczył prof. Roman Maniewski, Przewodniczący Komitetu.

Prace Komitetu odbywają się w ramach komisji: Komisji ds. Edukacji w zakresie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Komisji ds. Wdrożeń osiągnięć praktycznych Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, Komisji ds. Popularyzacji Osiągnięć Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Zespół ds. Monografii „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna – Podstawy i Zastosowania”. Prezes L. Ciupik został zaproszony do udziału w pracach Komisji ds. Wdrożeń oraz zaproponował powołanie Komisji ds. Rozwoju.

W dalszej części posiedzenia odbyło się opiniowanie przez Komitet kandydatów na członków korespondentów.

Następnie prof. Maciej Wojtkowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosił interesujący wykład pt. „Optyczne Obrazowanie Biomedyczne”. Omówiono także organizację XVIII Krajowej Konferencji „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”, która ma się odbyć w Październiku br. w Gdańsku oraz sprawy bieżące Komitetu.

Zaproszenie prezesa Lechosława F. Ciupika do tak elitarnego grona świadczy o zachodzących zmianach w działalności komitetów PAN i zwrocie w kierunku nauk stosowanych służących wykorzystywaniu praktycznemu nauki w gospodarce, czego działalność dr L. Ciupika i firmy LfC jest wybitnym przykładem.

Ponadto w poczet członków Komitetu powołano z województwa lubuskiego dr hab. Elżbietę Krasicką-Cydzik, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Równolegle w skład Komitetu przyjęto także znakomitych specjalistów: prof. Henryka Skarżyńskiego, otolaryngologa z Kajetan oraz prof. Macieja Wojtkowskiego z Torunia.