NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
21 października 2016

VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa; ożywione przyjęcie najnowszych technologii LfC/DERO

VI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa w Zakopanem stanowił okazję do wymiany doświadczeń najwybitniejszych chirurgów kręgosłupa z całego kraju oraz licznych zagranicznych gości. Elementem poprzedzającym Zjazd był Jubileusz 85-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem, którym od 40 lat sprawnie zarządza prof. Daniel Zarzycki, a z którym LfC/DERO współpracuje od ponad 20 lat. Udział firmy LfC wyraziście zaznaczył się w trakcie Zjazdu zarówno pod względem udziału w sesjach naukowych, jak i zorganizowanych warsztatów, które zgromadziły wybitnych specjalistów chirurgii kręgosłupa oraz dyskusji około-szkoleniowo-warsztatowych. Przedstawiona technologia do stabilizacji krzyżowo-biodrowej ISaF została przyjęta z zainteresowaniem i wysoko oceniona przez zgromadzonych uczestników.

2016_ptchk_01

Pierwszy dzień Zjazdu poświęcono obchodom Jubileuszu 85-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem. Profesor Daniel Zarzycki jako wieloletni dyrektor szpitala zgromadził na tej wyjątkowej uroczystości osoby i instytucje zasłużone dla rozwoju tej placówki. Firma LfC z przyjemnością uczestniczyła w obchodach Jubileuszu szpitala, z którym związana jest ponad 20-letnią intensywną a następnie kontynuowaną współpracą. Wieczór poświęcony Jubileuszowi uświetniło przypomnienie historii placówki oraz występ znakomitego zespołu Zakopower.

Zespół LfC z prezesem Lechosławem F. Ciupikiem wręcza pamiątkę prof. Danielowi Zarzyckiemu z okazji 85-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
Zespół LfC z prezesem Lechosławem F. Ciupikiem wręcza pamiątkę profesorowi Danielowi Zarzyckiemu z okazji 85-lecia Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem;

Podczas Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa. Prezydentem został dr Paweł Jarmużek, reprezentujący zielonogórski ośrodek leczenia schorzeń kręgosłupa, natomiast wiceprezydentem został profesor Robert Gasik z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Program naukowy VI Zjazdu skupiony był wokół dwóch głównych tematów: urazów kręgosłupa i rdzenia kręgowego oraz kręgosłupa „rosnącego”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się wybitni chirurdzy kręgosłupa z Polski i zagranicy. Jednym z nich był dr Nachshon Knoller – światowej klasy ekspert w metodach regeneracji rdzenia, którego dzięki staraniom LfC i osobistym wzajemnie chcianym kontaktom, udało się zaprosić do udziału w Zjeździe.

2016_ptchk_02
Światowej klasy ekspert dr Nachshon Knoller (Isr), współpracujący z LfC, podczas swojego wystąpienia na sesji naukowej oraz warsztatów firmowych LfC.

Przewidziano również sesję dotyczącą pozostałych tematów, w której LfC zaprezentowała trzy wystąpienia, żywo odebrane i dyskutowane przez zgromadzonych gości. Aleksandra Liebthal w imieniu zespołu autorskiego polsko-niemieckiego wygłosiła referat pt.:”Migracja cage’a typu 3D-Ti-Truss i PEEK straight/oblique w stabilizacjach z dostępu P/TLIF; post-op i 2.letni follow-up”. W kolejnej sesji Agnieszka Kierzkowska w imieniu zespołu LfC przedstawiła wystąpienie pt.:”Morfometria trzonu starzejącego – osteoporotycznego kręgosłupa lędźwiowego w kontekście jego wzmacniania i stabilizacji”. W sesji podsumowującej Zjazd Lechosław F. Ciupik zaprezentował wystąpienie pt.: „ISaF: wzmocnienie stabilizacji biodrowo-krzyżowej przyspieszoną fuzją poprzez kość autogenną” dotyczące najnowszej technologii, a jednocześnie metody ISaF, której poświęcone były także warsztaty firmowe.

2016_ptchk_03
Wystąpienia przedstawicieli LfC podczas sesji naukowych zostały wysoko ocenione i stały się przyczynkiem do dyskusji i dalece rokujących propozycji współpracy ze zgromadzonymi lekarzami.

W trakcie konferencji firma LfC zorganizowała szkolenie/warsztaty, których głównym tematem była stabilizacja biodrowo-krzyżowa ISaF (IlioSacral autogenic Fusion; patent), nakierunkowana na leczenie bólu dolnej części kręgosłupa. W ramach warsztatów odbyły się trzy interdyscyplinarne wykłady oraz prezentacja nowej stabilizacji na stanowisku treningowym z fantomem. Oprócz prezentacji nowej metody chirurgicznej przez prezesa LfC Lechosława F. Ciupika szkolenie wsparli swoją wiedzą merytoryczną profesor Robert Gasik w zakresie wskazań do leczenia, zwłaszcza decyzji o chirurgii i samej chirurgii kręgosłupa oraz dr M. Rocławski omówił diagnostykę poprzedzającą przygotowania pacjenta do decyzji o operacji w odcinku biodrowo-krzyżowym. Warsztaty zgromadziły wielu wybitnych lekarzy i wywołały żywą dyskusję nad prezentowaną nową technologią chirurgiczną. Odnotowano ważny głos profesora Andrzeja Radka, wspierający znaczenie fuzji w stabilizacji ISaF, zwłaszcza w zakresie inicjowania zrostu. Uczestnicy ocenili przestawioną metodę leczenia LfC jako poważny krok w rozwoju chirurgii kręgosłupa i szansę zaistnienia z nowym typem technologii chirurgicznej na rynku europejskim i światowym. Ożywiona dyskusja powarsztatowa trwała długo odrywając od programowych wykładów zjazdu.

2016_ptchk_04
Prezentacja nowej technologii do stabilizacji biodrowo-krzyżowej ISaF podczas zorganizowanego przez LfC minisympozjum, warsztatów przyciągnęła uwagę wielu uczestników konferencji i została przez nich oceniona jako ważny krok w rozwoju chirurgii kręgosłupa.

Oprócz udziału w sesjach naukowych ważnym punktem konferencji był kontakt z jej uczestnikami na stoisku firmowym. Jak zwykle zgromadziło ono wielu uznanych specjalistów chirurgii kręgosłupa, od lat współpracujących już z LfC lub nowo zainteresowanych lekarzy. Długie, owocne dyskusje, prezentacje innowacyjnych technologii spondylochirurgicznych, wyczerpujące wyjaśnienia pytań i wątpliwości lekarzy to znak rozpoznawczy naszego stoiska firmowego. Z jednakowym uznaniem witaliśmy „zawsze obecnych” gości oraz nowych zwiedzających. Żywy kontakt z lekarzami, poznanie ich potrzeb i rozwojowe dyskusje nad prezentowanymi rozwiązaniami to zawsze dla firmy przyczynek do dalszego rozwoju i doskonalenia technik chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa.

2016_ptchk_05
Stoisko firmowe LfC jak zwykle cieszyło się dużym zainteresowaniem zgromadzonych na konferencji uczestników; całą konferencję trwały liczne spotkania konsultacyjno-marketingowe.

Z przyjemnością powitano na stoisku Macieja Radka, który uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Z tej okazji wręczono mu specjalny „list gratulacyjny” wiążąc go z uznaniem dla dokonań i efektywnego zastosowania w chirurgii nowoczesnych technologii chirurgicznych LfC/DERO.

Firma LfC ceni sobie kontakty i  współpracę z wieloma ośrodkami  chirurgii kręgosłupa. Ośrodek bytomski z doktorem, dyrektorem szpitala Jerzym Pieniążkiem i doktorem Jackiem Trompetą, wykazuje szczególnie wysoki poziom w zakresie leczenia spondylolisthesis metodą DrRB – „Slider” (najwięcej operacji w świecie). Docent Rafał Pankowski i doktor Marek Rocławski rozszerzyli zakres zainteresowań o nowe technologie chirurgiczne. Doktor Zbigniew Brodzinski z Dubaju, stosujący w swej codziennej praktyce chirurgicznej najlepsze/najdroższe instrumentarium z całego świata, znalazł na stoisku LfC unikatowe urządzenia chirurgiczne, których jeszcze nie widział. Zasugerował wprowadzenie ich do sprzedaży/użycia w Dubaju. Znacząco zostały zaawansowane rozmowy z profesorem R. Gasikiem o współpracy rozwojowej , przy czym podkreślał on znaczenie równoległego prowadzenia rozwoju nauki.

2016_ptchk_06
Wieloletnia współpraca prezesa firmy LfC Lechosława F. Ciupika z doktorem Jerzym Pieniążkiem uwieńczona wręczeniem pamiątkowego prezentu; dyrektor Jerzy Pieniążek ze współpracownikami z Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii w Bytomiu

Galeria:

2016_ptchk_07
Zjazd PTChK to zawsze okazja do przyjacielskich spotkań; wręczenie dyplomu gratulacyjnego dr hab. M. Radkowi z okazji habilitacji (z lewej) oraz konsultacje Lechosława F. Ciupika, prezesa LfC z profesorem A. Radkiem (z prawej).

2016_ptchk_08

2016_ptchk_09
Warsztaty LfC poświęcone metodzie stabilizacji biodrowo-krzyżowej ISaF przyciągnęły wielu uczestników konferencji i stanowiły jeden z najciekawszych punktów jej programu; foto 1 i 2. Wiedzą diagnostyczną i doświadczeniem klinicznym dzielili się doktor M. Rocławski (z lewej) i profesor R. Gasik (z prawej); foto 3 i 4
2016_ptchk_10
L. F. Ciupik i Celina Pezowicz z Politechniki Wrocławskiej jako moderatorzy ostatniej sesji wykładowej.