NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
15 czerwca 2015

„Wiedza i umiejętności podstawą sukcesu rynkowego”; wystąpienie Lechosława F. Ciupika podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich; XIII Forum Inżynierskie

Pan Lechosław F. Ciupik, prezes LfC wziął udział w XIII Forum Inżynierskim w trakcie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) na specjalne zaproszenie organizatorów. Forum jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez Naczelną Organizację Techniczną (NOT), podsumowującym i promującym dokonania polskiej myśli technicznej. Tegoroczna edycja Forum, współorganizowana z dużym zaangażowaniem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP), odbyła się pod hasłem „Innowacyjna technika w medycynie”.

2015_poznan_01

Na specjalne zaproszenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowych i Technicznych NOT zwłaszcza Włodzimierza Hausnera oraz prof. Tomasza Babula, dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, referat wygłosił Lechosław F. Ciupik, prezes LfC. Tematyka Forum dotyczyła zastosowania innowacyjnych rozwiązań inżynierskich w medycynie a poprowadzili je politolog Janusz Kowalski oraz komentator Krzysztof Michalski z radiowej Jedynki, promujący w swoich audycjach ważne naukowe odkrycia. Forum zgromadziło liczne grono gości żywo zainteresowanych innowacyjnością, w tym wielu naukowców.

Paneliści XIII Forum Inżynierskiego „Precyzja w medycynie”; (z prawej) prezes LfC, Lechosław F. Ciupik
Paneliści XIII Forum Inżynierskiego „Precyzja w medycynie”; (z prawej) prezes LfC, Lechosław F. Ciupik

Referat prezesa LfC został zaprezentowany 9.06.2015r. w Centrum Kongresowym Międzynarodowych Targów Poznańskich podczas panelu „Precyzja w medycynie”, który poświęcono najbardziej spektakularnym, polskim osiągnięciom inżynierii i medycyny. Sukcesy 25-letniej działalności firmy LfC w zakresie tworzenia zaawansowanych technologii dla chirurgicznego leczenia kręgosłupa stanowiły znakomite podsumowanie tego wątku. Prezentując osiągnięcia zielonogórskiej firmy LfC, zarówno prelegent jak i tematyka wystąpienia trafnie odpowiedzieli na potrzeby współczesnej nauki.

W swoim referacie pt. „Innowacja wsparta IP; kiedy korzyści są największe?” prezes LfC podkreślił, że w wymagającej branży medycznej konieczne jest nieustanne wyprzedzanie konkurencji oraz wsparcie innowacyjnych kierunków działania poprzez pełne zabezpieczenie prawne tworzonych wynalazków. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie zgromadzonych gości i zostało bardzo entuzjastycznie przez nich przyjęte. Uznanie środowiska naukowego wzbudziło hasło przyświecające innowacyjnej filozofii firmy LfC: „If we do… we do it better” wyrażająca się ciągłym doskonaleniem tworzonych rozwiązań i wyprzedzaniem konkurencji.

Lechosław F. Ciupik podczas entuzjastycznie przyjętego wystąpienia pt.: „Innowacja wsparta IP; kiedy korzyści są największe?”
Lechosław F. Ciupik podczas entuzjastycznie przyjętego wystąpienia
pt.: „Innowacja wsparta IP; kiedy korzyści są największe?”

W wystąpieniu L. F. Ciupika szczególne wrażenie zrobiła prosta definicja innowacji:
„Innowacja to przekształcenie wiedzy i umiejętności w pieniądze”.
Szczególnie podkreślono fakt, że sama wiedza nie jest wystarczająca, by tworzyć dobra, by odnieść sukces. Ważne są .umiejętności i ich zastosowanie w praktyce. Nie bez powodu Polska Akademia Nauk powstała z połączenia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Polskiej Akademii Umiejętności.

Lechosław F. Ciupik w kuluarowych rozmowach z przedstawicielami środowiska naukowego,  które z uznaniem przyjęło jego głos w dyskusji nad innowacyjnością i opłacalnością polskich dokonań naukowych
Lechosław F. Ciupik w kuluarowych rozmowach z przedstawicielami środowiska naukowego,
które z uznaniem przyjęło jego głos w dyskusji nad innowacyjnością i opłacalnością polskich dokonań naukowych

Dostrzeżono odważne przesłanie prezesa LfC mówiące o tym, że dominująca część poniesionych dotacji na badania i innowacyjny rozwój winna przynosić w efekcie korzyści ekonomiczne, zyski… inaczej jest to strata czasu i pieniędzy. Referent podkreślił, że także w branży medycznej oprócz efektywności leczenia coraz bardziej istotna jest efektywność kosztowa leczenia i każde nowe rozwiązanie powinno ten wymóg spełniać. Każda innowacja musi zawierać w sobie potencjał wdrożeniowy, pro-produkcyjny i takim właśnie praktycznym zastosowaniom powinna służyć nauka.

Tegoroczne Forum zostało zorganizowane podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, co stworzyło okazję do zapoznania się z ofertą wystawienniczą wielu firm polskich i zagranicznych. Pierwszy dzień targów przebiegał pod hasłem „Innowacje-Technologie-Maszyny” a w wystawie wzięły udział firmy oferujące najnowocześniejszy sprzęt produkcyjny i badawczy. Firma LfC nawiązała nowe kontakty z wystawcami w zakresie rozwoju laboratorium badawczego oraz zwiększenia możliwości produkcyjnych.