NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
27 kwietnia 2017

Wsparcie dla biznesu w lubuskim; marszałek Elżbieta Anna Polak na łamach „Polish Market” o szansach i potencjale województwa lubuskiego

W kwietniowym numerze magazynu ekonomicznego „Polish Market” ukazał się wywiad z marszałek województwa lubuskiego Elżbietą Anną Polak, która promuje najważniejsze dokonania gospodarki. Publikacja ta stanowi szczególne wyróżnienie dla naszego regionu. Oznacza ona, że został zauważony potencjał i możliwości rozwoju lubuskiego m.in. dla lokalnych przedsiębiorców, takich jak np. firma LfC, która od ponad 27 lat działając w regionie skutecznie komercjalizuje innowacje i rywalizuje z konkurencją na światowych rynkach. 

Od ponad 20-stu lat wydawnictwo „Polish Market” skutecznie promuje polską gospodarkę, kulturę i najważniejsze osiągnięcia na rynkach zagranicznych. Jest to promocja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

Z tym większym uznaniem przyjęto publikację wywiadu z marszałek Elżbietą Anną Polak w kwietniowym wydaniu magazynu. Pani marszałek na łamach „Polish Market” opowiedziała o doświadczeniach regionu w zakresie budowania jego konkurencyjności, wykorzystywania środków unijnych i szans na dalszy rozwój.

LfC, jako lubuska firma, docenia każdą formę promocji naszego regionu, którą sama zresztą realizuje na wszystkich krajowych i zagranicznych targach, wystawach, konferencjach, mimo, że odbiór produktów LfC w lubuskim jest znikomy. Jako zaawansowana technologicznie firma z branży medycznej docenia dobry klimat dla przedsiębiorczości i branży medycznej, jaki panuje w regionie. Sam fakt, że jedną z inteligentnych specjalizacji w najnowszej perspektywie finansowej jest „Zdrowie i jakość życia” świadczy o zbieżnych punktach działalności firmy i lubuskiej polityki regionalnej.

Wiele inicjatyw podejmowanych przez lokalny samorząd, w tym osobiście przez panią marszałek, jest ukierunkowanych na rozwój sektora ochrony zdrowia i zwiększanie potencjału rozwojowego dla firm operujących w tej wymagającej branży. Ważnym świadectwem tego jest doprowadzenie do powołania na Uniwersytecie Zielonogórskim Kierunku Lekarskiego i ciągła troska o jego rozwój.

Jedną z takich inicjatyw jest chociażby zorganizowanie konferencji „Nowoczesne technologie dla zdrowia”, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Jednym z zaproszonych prelegentów był prezes firmy LfC, Lechosław F. Ciupik, który przedstawił prezentację pt. „Innowacje dla zdrowia w praktyce – Lubuskie zęby rekina”. Wystąpienie przedstawiało szeroki zakres działalności innowacyjnej firmy ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego hitu medycznego i medialnego, czyli implantu SLIDER do chirurgicznego leczenia ześlizgu, którego potoczna nazwa „zęby rekina” staje się już powoli lubuską marką.

Przede wszystkim zdrowie! Pani marszałek Elżbieta Polak wspiera i dba o rozwój sektora medycznego w lubuskim poprzez publikacje w prasie, organizację konferencji tematycznych  jak i dobre kontakty z przedsiębiorcami z branży medycznej; na zdjęciu po lewej stronie – udział pani marszałek w międzynarodowym spotkaniu ekspertów chirurgii kręgosłupa w siedzibie firmy LfC (uczestniczyli m.in. dr J. Pieniążek z Bytomia, prof. M. Szpalski i prof. R. Gunzburg z Belgii)

Link do internetowego wydania magazynu „Polish Market” (wywiad z p. marszałek – str. 42):