NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
12 lutego 2018

WSPÓŁPRACA NAUKOWA LfC Z LEKARZAMI I JEDNOSTKAMI MEDYCZNYMI

LfC jako jednostka badawczo-rozwojowa w latach 2016-2017 prowadziła szerokie prace badawczo-rozwojowe, potwierdzające przydatność i bezpieczeństwo technologii chirurgicznych w zastosowaniach praktycznych. W tym zakresie współpracuje z jednostkami medycznymi/klinicznymi oraz lekarzami z całej Europy, specjalistami z zakresu chirurgicznego leczenia kręgosłupa.

Leczenie skolioz: nowa metoda „Pankowskiego”

Po dwóch latach 2014-2016 intensywnej współpracy techniczno-medycznej, koordynacji LfC i wielu konsultacjach w siedzibie firmy zostało opracowane stanowisko badawcze do kontrolowanej derotacji skrzywień kręgosłupa. Po kilkunastu technicznych próbach biomechanicznych w laboratoriach firmy i pre-klinicznych na cadawerach w Zakładzie Medycyny Sądowej GUMedu powstała metoda, którą z sukcesem wdrożono do praktyki klinicznej. Metoda zaproponowana przez doktora Rafała Pankowskiego, znanego ortopedy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była przedmiotem pracy habilitacyjnej pt. „Badania kliniczne i doświadczalne nad derotacją bezpośrednią kręgosłupa w operacyjnym leczeniu skoliozy idiopatycznej”. W ramach metody powstał innowacyjny przyrząd DERO-PAN; wzór przemysłowy EUIPO (European Union Intellectual Property Office).
Nowy sposób leczenia skolioz został zaprezentowany na wielu spotkaniach naukowych, był przedmiotem kilku publikacji (np. „Direct Vertebral Rotation Versus Single Concave Rod Rotation”, SPINE, Vol.41, Number 3, 2015; „Cadaveric biomechanical testing of torque-to-failure magnitude of Bilateral Apical Vertebral Derotation manoeuvre in the thoracic spine”, Spine – w recenzji), a także wielu doniesień konferencyjnych I medialnych, w tym telewizyjnych, m.in.:

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/nowa-metoda-leczenia-skoliozy,226712.html

http://www.tvp.info/29072525/polski-wynalazek-pomoze-leczyc-skolioze-testy-przebiegly-pomyslnie

„Augmentacja” trzonów w stabilizacji transpedikularnej

Dobrym, innym przykładem są badania naukowe realizowane we współpracy z dr n.med. Krzysztofem Zapałowiczem, neurochirurgiem kręgosłupowym, specjalistą z zakresu wertebroplastyki. Przedmiotem rozpoczętych trzy lata temu prac badawczych są media-biomateriały dokostne i ich powiązanie z różnymi stabilizacjami implantowymi. Tematyka dobrze wpisuje się w dążenia firmy i realizowane przez nią projekty badawcze między innymi ze wsparciem finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (PBS/9B/45/2015-2018).
Dotychczasowe wyniki zostały dobrze ocenione przez recenzentów, czego przykładem jest m.in. wysokopunktowana publikacja naukowa w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej ze stycznia 2018 pt. „In vitro simulation of intraoperative vertebroplasty applied for pedicle screw augmentation. A biomechanical evaluation”.

Według współpracujących chirurgów podejmowana współpraca z LfC charakteryzuje się dużą efektywnością, profesjonalizmem i wsparciem firmy. Nie tylko w zakresie udostępnienia nowoczesnych laboratoriów badawczych i aparatury badawczej, ale również wkładu w postaci innowacyjnej wiedzy techniczno-medycznej zespołu firmy z prezesem Lechosławem F. Ciupikiem na czele i koordynacją przez doktor Agnieszkę Kierzkowską. Podkreślane jest to niejednokrotnie podczas wystąpień publicznych oraz w osobistych podziękowaniach. Każde takie działanie i wspólne sukcesy są zachętą do dalszej pracy i podejmowania kolejnych wyzwań badawczo-rozwojowych.