NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
16 stycznia 2009

Współpraca polsko-izraelska

W dniach 15 – 16 stycznia 2009 r. firma LfC miała zaszczyt gościć delegację przedstawicieli
z Izraela.

Było to pierwsze, zaplanowane spotkanie, mające na celu zapoczątkowanie współpracy w zakresie dostaw do firmy izraelskiej wyrobów medycznych (implantów) produkowanych przez LfC.

Pogłębione rozmowy biznesowe -ku obustronnemu zadowoleniu- zostały rozszerzone o współpracę bio-inżyniersko-medyczną, głównie w zakresie dopracowania i badań klinicznych innowacyjnych wyrobów LfC i rozszerzenia innych kontaktów dwustronnych.

Ze strony przedstawiciela Israeli Spine Society (Izraelskiego Stowarzyszenia Kręgosłupowego) padła propozycja wszczęcia współpracy z Polskim Towarzystwem Chirurgii Kręgosłupa (Polish Society of Spinal Surgery).

Doktor Lechosław Ciupik propozycję tę przedstawił profesorowi Danielowi Zarzyckiemu, prezydentowi polskiego towarzystwa, który uznał to za bardzo dobrą okazję do zainicjowania działań prowadzących do obustronnie korzystnej współpracy.

Strony postanowiły w swoich krajach wszcząć działania przybliżające tą współpracę. Pomyślnie dla LfC zakończyły się również rozmowy biznesowe.