NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
3 lutego 2011

Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim; umowa kolejnym etapem pogłębionej współpracy

W dniu 01 lutego 2011r w sali senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego została podpisana umowa o współpracy. Umowę podpisali ze strony UZ – Rektor Czesław Osękowski, ze strony LfC – Prezes Lechosław F. Ciupik.
Umowa otwiera nowy okres w zakresie wspólnych dążeń partnerów i dotyczy zarówno sfery badawczo-rozwojowej, współtworzenie postępu we wiedzy z zakresu bioinżynierii oraz spraw związanych z oddziaływaniem na kształcenie studentów.

W wystąpieniu Prezes L. F. Ciupik stwierdził, że współpraca jest potrzebna i może przynieść obopólne korzyści w postaci: „udostępnienia baz laboratoryjnych, wymiany doświadczeń naukowych, konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu bioinżynierii oraz współpracy z kołem naukowym celem m. in. budowy “skwerków rekreacyjnych”, które przyniosą specjalne korzyści dla społeczeństwa regionu.
Pan Rektor Czesław Osękowski wyraził duże zadowolenie z nawiązanej współpracy wskazując, że znaczące osiągnięcia będą sprzyjały dalszemu rozwojowi Inżynierii Biomedycznej widzianej jako jedną z wiodących dyscyplin rozwijanych  na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zadowolenie z podpisania umowy wyraziła profesor Elżbieta Krasicka-Cydzik kierownik kierunku oraz Jacek Cęcek dyrektor generalny LfC. Oboje wskazali na pojawiające się nowe możliwości i korzyści płynące dla partnerów umowy  oraz dla środowiska lubuskiego.