NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
10 maja 2011

Wypełniając motto LfC : „Sprostać naturze”

Firma LfC wykonała poważny krok w kierunku uzupełnienia swojego portfolio o najbardziej zaawansowane w świecie rozwiązanie sztucznego dysku M6 szyjnego i lędźwiowego firmy Spinal Kinetics/USA.

Dysk M6 powstał w Stanford University. Jest on znaczącą, zwrotną odpowiedzią po tym jak firma LfC sprzedała do USA własny produkt (patent) w postaci metody chirurgicznej i implantu do kręgosłupa„inSWing”.

Dysk M6 jest starannie wyselekcjonowanym spośród istniejących w świecie, najwyższej jakości wyrobem wykonanym według najbardziej zaawansowanej wiedzy bioinżynierskiej. W zakresie medycznym spełnia najdalej posunięte wymagania lecznicze, zachowując biomechanikę i ruchomość kręgosłupa „najbliższą naturze”. Sztuczny dysk M6 jest również wysoce przyjazny pod względem chirurgicznym: implantacja jest bezpieczna, obciążenie pacjenta znacznie obniżone a koszty niższe. M6 w badaniach porównawczych okazał się najbardziej efektywnym spośród innych sztucznych dysków obecnie dostępnych na światowym rynku medycznym.

Wprowadzenie dysku do praktyki klinicznej rozpocznie się w Polsce w drugim kwartale 2011 roku przy współpracy z najbardziej doświadczonymi ośrodkami leczenia kręgosłupa w Polsce. Wprowadzenie będzie następowało poprzez doświadczonych chirurgów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Chirurgii Kręgosłupa.

W USA i Niemczech wszczepiono już ponad 10 000 dysków M6. Polska ze względu na swoje szybko rosnące uznanie została włączona do elitarnego grona potencjalnych użytkowników unikalnego dysku M6.