NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
11 czerwca 2012

„Wyrazisty” udział LfC na światowym Kongresie SpineWeek’12 w Amsterdamie

LfC zadziwiła uczestników kongresu innowacyjnymi implantami wykonanymi w „kosmicznej” technologii, wzbudzając żywe zainteresowanie wśród chirurgów, podnosząc swą pozycję i zdobywając uznanie firm konkurencyjnych z całego świata.

W dniach od 28 maja do 1 czerwca 2012 w Amsterdamie odbył się kongres – wystawa z udziałem ok. 2800 chirurgów i specjalistów leczenia kręgosłupa oraz 159 firm ze wszystkich kontynentów. Kongres był szczególnym wydarzeniem. Podsumowano w trakcie obrad poziom wiedzy o leczeniu kręgosłupa płynącej z badań i doświadczeń pięciu największych międzynarodowych chirurgicznych towarzystw kręgosłupowych, na czele z europejskim- EuroSpine. Wymiana doświadczeń medycznych odbywała się na sesjach naukowych, a postęp badawczo-rozwojowy na zsynchronizowanych z obradami wystawach SpineWeek. Kongres stanowi największe i najkosztowniejsze (koszt ogółem ok. 2 mln. euro) tego typu wydarzenie światowe, a odbywa się co 4 lata. Zielonogórska LfC uczestniczyła w nim już po raz trzeci. Każdego razu firma zwiększała swój udział rosnącą wystawą, rozmachem propozycji dla nowoczesnego leczenia kręgosłupa, a –co najważniejsze– coraz większym zainteresowaniem chirurgów i konkurencji.

W ciągu 5 dni Kongresu firmę wizytowało i prowadziło rozmowy z jej przedstawicielami blisko 800 zainteresowanych chirurgów. Lekarze zapoznawali się z innowacyjnymi implantami, procedurami chirurgicznymi i technologiami leczniczymi. Wśród odwiedzających było również kilkudziesięciu dystrybutorów z różnych kontynentów pragnących w swoje działania włączyć, budzące powszechne zainteresowanie, wyroby LfC. Amsterdamski SpineWeek szczególnie wyróżniła obecność wielu uczestników z Azji, a zwłaszcza z Chin i Indii.

Firma otrzymała interesujące propozycje współpracy od znaczących firm z USA, Indii, Meksyku, Brazylii, a nawet dotąd „stojącej z boku” dalekiej Japonii.

LfC pogłębiła także swoją międzynarodową współpracę w zakresie badawczym, widząc w tym swoją największą szansę rozwojową na przyszłość. Prowadzone rozmowy dotyczyły badań bioinżyniersko-medycznych, przybliżając jednocześnie laboratorium firmowe do akredytacji międzynarodowej.

Uczestnictwo firmy LfC w SpineWeek i jej pozycja sprzyjały również udziałowi Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa w dołączaniu do europejsko/światowego ruchu kręgosłupowego. Takie działania dają możliwość wypracowywania znaczącej pozycji międzynarodowej oraz korzystaniu z doświadczeń m.in. towarzystwa EuroSpine.

Spotkanie członków Zarządu Głównego PTChK: kol. W. Kloca (prezydenta) oraz członków: M. Tęsiorowskiego, L. Ciupika i L. Grzelaka nakierunkowane były na polski udział w systemie szkoleń doskonalących chirurgów i przygotowanej, na skalę europejską, certyfikacji dotyczącej przygotowania specjalistycznego. W ramach tych działań podjęto również wstępne rozmowy celem zbliżenia i współpracy towarzystw narodowych, a także współpracy z wiodącymi w Europie/Świecie specjalistami chirurgii już współpracującymi lub sympatyzującymi z firmą LfC.

Firma LfC jest jedyną liczącą się firmą z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Skutecznie reprezentuje Polskę, wskazując na jej elementy narodowe. W tym roku poświęcono dużą uwagę turniejowi piłkiarskiemu Euro 2012 Polska-Ukraina.Prezentowano gadżety footballowe oraz zorganizowano zabawny konkurs strzelania bramek z nagrodą – upominkiem Euro 2012.

SpineWeek’12 w Amsterdamie wypełnił postawione przez firmę LfC oczekiwania. W wyniku uczestnictwa w tej bardzo kosztownej i elitarnej imprezie, firma LfC planuje swój dalszy rozwój, ze wskazaniem na wzrost pozycji międzynarodowej, w tym zwiększeniem rynku i innowacyjnej współpracy.

Przedstawiane innowacyjne osiągnięcia stanowią jednocześnie ocenę trafności i poziomu b+r realizowanych zadań w ramach realizowanego projektu POIG/Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Ocenie podlegała zgodność wpisywania się celów projektu w najnowsze trendy europejskiej/światowej spondyloimplantologii, gromadzenia nowych i weryfikacje własnych lub planowych dokonań projektowych.

ciagznakow