NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
12 listopada 2012

XIXth BISS „Complications in Spine Surgery”. Eksperckie działania grupy LfC.

W dniach 9 -10 listopada 2012r. firma LfC uczestniczyło w międzynarodowym sympozjum chirurgii kręgosłupa (XIX BISS). Sympozjum organizowane jest corocznie w Brukseli przez prof. Roberta Gunzburga i prof. Marka Szpalskiego, ekspertów kręgosłupa, wieloletnich współpracowników firmy. Tegoroczne spotkanie dotyczyło komplikacji w chirurgii kręgosłupa i przyciągnęło wielu specjalistów kręgosłupa z całego świata.

LfC wraz z polskimi ekspertami, reprezentującymi neurochirurgię i ortopedię, uczestniczyła w Sympozjum już po raz dziewiąty.

Obrady naukowe obejmowały sześć sesji związanych z trudnymi problemami komplikacji w chirurgii kręgosłupa, dotyczącymi zarówno samej operacji, zastosowanych implantów, ale także chorobami współtowarzyszącymi. Sympozjum miało charakter eksperckich wykładów prowadzonych przez uznanych światowych chirurgów kręgosłupa.

Na specjalnie przygotowanym stoisku firmy LfC odbywały się konsultacje z ekspertami – specjalistami z całego świata, w tym z Europy, USA, Izraela i Chin, Zakres konsultacji obejmował nowe technologie medyczne, jak i bardziej zaawansowane modyfikacje technologii już istniejących. Dokonywano także oceny instrumentarium chirurgicznego oraz procedur operacyjnych. Konsultacje pozwoliły na weryfikację aktualnego stanu wiedzy w zakresie komplikacji w chirurgii kręgosłupa. Eksperci współpracują z firma LfC w szczególności w zakresie realizacji działania 1.4 projektu POIG.

Spotkania potwierdziły wysoki poziom badawczo-rozwojowy LfC. Szczególnie objawiło się to w zakresie technologii medycznych: CarRLIF i SLIDER DrRB (Distraction by Rotation and Blockage). Nowa metoda leczenia ześlizgu DrRB za pomocą dwudzielnych rozsuwanych czopów międzytrzonowych oceniona została, jako efektywniejsza i bezpieczniejsza alternatywa dla istniejących metod leczenia tej patologii.

Interesującą metodą do leczenia schorzeń zlokalizowanych w przestrzeni międzykręgowej okazała się również metoda CarRLIF. Wskazano na unikalne korzyści ze stosowania tego wyrobu, który zdecydowanie wyróżnia się na rynku dostępnych tego typu metod. Przestrzenna, kratownicowa struktura implantu (3D frame structure), jak i szczególna konstrukcja umożliwiająca jego samonaprowadzanie oraz kontrolowanie pozycjonowania z doborem indywidualnej nośności implantu podczas zabiegu, wzbudziły uznanie chirurgów oraz ogromne zainteresowanie przedstawicieli firm konkurencyjnych.

Innowacyjne rozwiązania LfC cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród wszystkich odwiedzających, w tym wiodących chirurgów z Belgii, Niemiec, Francji, Izraela, Szwecji, Danii, Anglii, etc.

LfC kolejny raz potwierdziła swoją silną pozycję na arenie międzynarodowej, jako firma innowacyjna, promująca unikalne techniki i metody w chirurgii kręgosłupa.

ciagznakow