NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Zdrowie poprzez ruch

Jedną z inicjatyw prospołecznych, którą stworzyła firma LfC dla województwa lubuskiego był autorski projekt „Zdrowie poprzez ruch”/ZpR który, ma służyć poprawie zdrowia społeczeństwa. Projekt został wpisany w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Lubuskiego.