NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
11 maja 2017

18 th Meeting Israel Spine Society ze znaczącym udziałem LfC

W dniach 26-29 kwietnia 2017r. w Eilat w Izraelu odbył się 18th Meeting of Israel Spine Society. Na zaproszenie N. Knollera, prezydenta stowarzyszenia, LfC uczestniczyła z misją gospodarczą w ramach której upowszechniano najnowszej generacji implanty 3D-Truss-Ti, nawiązywano kontakty z chirurgami izraelskimi oraz wspomagano w działaniach marketingowych firmę MFAST – wieloletniego dystrybutora Systemu Kręgosłupowego DERO w Izraelu. Profesor Knoller serdecznie przyjął delegację LfC podkreślając zaangażowanie prezesa L. Ciupika w rozwój światowej spondylochirurgii oraz współpracy pomiędzy polsko-izraelskimi towarzystwami kręgosłupowymi.

W ramach promocji implantów 3D-Truss-Ti, (tzw. „marketing naukowy”) Jacek Cęcek, w imieniu autorów, wygłosił podczas sesji naukowej konferencji referat pt. „PEEK or Ti-Truss LIF stabilization: Migration, Fusion, Subsidence”.
Referat został pozytywnie odebrany, czego wyrazem była spontaniczna dyskusja między obecnymi użytkownikami implantów CarRLIF z innymi zainteresowanymi chirurgami.

I. Cęcek (LfC) z dr E. Ashkenazi (z lewej) i prezydentem ISS prof. N. Knoller (z prawej) na stoisku wystawowym firmy MFAST – dystrybutora DERO w Izraelu
Nowo wybrany prezydent Izraelskiego Towarzystwa Kręgosłupowego , dr Gad Velan (z lewej) z Jackiem Cęckiem  (LfC)
Dr Steve Jackson – doświadczony użytkownik implantów 3D-Truss-Ti CsDisc w przyjaznej rozmowie z Jackiem Cęckiem  (LfC)

Niewątpliwym highlightem konferencji było wystąpienie prof. M. Aebi, który zaprezentował nowy program szkolenia chirurgów kręgosłupa oparty na platformie internetowej. Jest to nowatorska i kompleksowa metoda podyplomowej edukacji  spondylochirurgów możliwa do wdrożenia w różnych krajach świata.

Profesor Max Aebi prezentuje swoją edukacyjną propozycję

Podsumowując należy podkreślić, iż konsekwentne działania firmy LfC przyczyniają się do dalszego zacieśnienie współpracy z dystrybutorem i izraelskimi chirurgami kręgosłupa, co skutkuje wzrostem wszczepień implantów DERO w Izraelu. Udział przedstawicieli LfC w sesjach naukowych wraz z przedstawieniem uzasadnionych naukowo propozycji dla praktyki  sprzyja niewątpliwie podniesieniu prestiżu zielonogórskich technologii medycznych na arenie międzynarodowej, a także wpływa na wzrost zrozumienia i upowszechniania innowacyjnych, oryginalnych metod chirurgicznego leczenia implantami DERO w ramach tzw. marketingu naukowego.

A.Antonichi (z lewej) – właściciel firmy MFAST dystrybuującej zielonogórskie implanty w Izraelu