NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
16 października 2015

„Bluszczo-podobny” mimetyczny mechanizm osteointegracji; naukowe dokonania LfC entuzjastycznie przyjęte podczas konferencji „Innovative Technologies in Biomedicine”; Kraków, 12-14.10.2015r.

Ponad 25-letnia działalność LfC to nie tylko nowatorskie technologie medyczne, konstrukcje implantów, pozyskiwanie nowych rynków zbytu i współpraca ze środowiskiem lekarskim. Jednym z podstawowych zadań jest zaawansowana działalność badawczo-rozwojowa. Niejednokrotnie w swej historii zespół LfC udowadniał, że potrafi dokonywać znaczących przełomów w rozwoju implantologii kręgosłupowej (spondyloimplantologii). Najnowsze osiągnięcia naukowe firmy zostały zaprezentowane podczas II Międzynarodowej Konferencji Innovative Technologies in Biomedicine w Krakowie; 12-14.10.2015r.

2015_krakow_01

W dniach 12-14 października w Krakowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Innovative Technologies in Biomedicine. Tegoroczna edycja konferencji była współorganizowana m. in. przez AGH, Collegium Medicum UJ i Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Konferencja została objęta patronatem przez władze województwa i małopolskich uczelni a nad pracami Komitetu Naukowego i Organizacyjnego czuwał prof. Henryk Figiel z AGH.

Konferencja zgromadziła ekspertów z różnych dziedzin, których dokonania i odkrycia sprzyjają rozwojowi biomedycyny. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii w diagnostyce, tworzeniu biomateriałów i przede wszystkim nowoczesnych terapii, także w chirurgii i ortopedii.

W tak znakomitym gronie międzynarodowej klasy specjalistów nie mogło zabraknąć przedstawicieli LfC. Podczas sesji „Biomateriały i technologie w ortopedii” wystąpienie pt.

 

„Ivy-like mimetic mechanism of osteointegration LC for 3D-Frame Ti-alloy implants” (“Bluszczo-podobny mimetyczny mechanizm osteointegracji LC dla tytanowych implantów 3D-Frame”)

wygłosił prezes LfC Lechosław F. Ciupik. Zaprezentował on rezultaty kilkuletnich dociekań i badań nad wyjaśnieniem mechanizmu osteointegracji – podstawowej kwestii w chirurgicznym leczeniu schorzeń kręgosłupa z wykorzystaniem implantów. Prelegent po raz kolejny podsumował efekt zaawansowanej działalności badawczo-rozwojowej i przedstawił hipotezę „bluszczo-podobnego mechanizmu osteointegracji” inspirowaną obserwacjami naturalnych procesów występujących w przyrodzie. Praktycznym efektem tych działań jest wytworzona dzięki zaawansowanym technologiom LfC grupa implantów 3D-Frame zwiększająca efektywność chirurgicznego leczenia kręgosłupa z powodzeniem stosowania w praktyce klinicznej. Wchodzą one w skład technologii nawiązujących do zainspirowanego przez LfC trendu „Bridging of spine”.

Prezes LfC Lechosław F. Ciupik podczas entuzjastycznie przyjętego wystąpienia na międzynarodowej konferencji Innovative Technologies in Biomedicine
Prezes LfC Lechosław F. Ciupik podczas entuzjastycznie przyjętego wystąpienia na międzynarodowej konferencji Innovative Technologies in Biomedicine

Wystąpienie LfC zostało pozytywnie przyjęte i stało się przyczynkiem do wielu rozmów i dyskusji, także kuluarowych, a nawet rozwojowych z obecnymi na konferencji specjalistami. LfC jak zwykle optymalnie wykorzystało szansę na konfrontację prowadzonych działań z opiniami eksperckimi. Potwierdzanie dobroci tworzonych technologii medycznych dla chirurgicznego leczenia kręgosłupa jest niezwykle ważne dla działalności badawczo-rozwojowej firmy. Każdy pozytywnie przyjęty referat, konstruktywna opinia, żywa dyskusja to kolejny krok w rozwoju coraz efektywniejszych metod leczenia pacjentów kręgosłupowych na całym świecie.

Ożywione dyskusje Lechosława F. Ciupika z obecnymi na konferencji ekspertami; z lewej strony prof. Henryk Figiel, główny inicjator i organizator konferencji
Ożywione dyskusje Lechosława F. Ciupika z obecnymi na konferencji ekspertami; z lewej strony prof. Henryk Figiel, główny inicjator i organizator konferencji