NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
 • PEEK Vertebral Body Prosthesis
  • easySpacer

   Jedyna w swoim rodzaju szyjna proteza trzonu wszczepiana „ślizgowo”!

   Koszyk szyjny easySpacer przeznaczony do protezowania trzonów kręgosłupa szyjnego, zbudowany jest z biopolimeru PEEK-OPTIMA o module sprężystości zbliżonym do kości. Posiada perforowany korpus, dwie karbowane powierzchnie styku z trzonami wraz z 4 tytanowymi kolcami na każdej z nich. Kolce umożliwiają pewniejsze utwierdzenie w blaszce granicznej trzonu, zabezpieczając wszczep przed wypadnięciem. Duża przelotowa przestrzeń wewnętrzna pozwala na wypełnienie implantu przeszczepem kostnym lub substytutem kości, co sprzyja przerostom i powstawaniu spondylodezy. Znajdujący się w środku protezy ruchomy element służy do współpracy z narzędziem instalacyjnym oraz umożliwia połączenie z płytką szyjną. Szczególnie przygotowane instrumentarium zapewnia bezpieczną „ślizgową” procedurę wszczepiania implantu przez jednego chirurga.

   Publikacje:
   Ciupik L.F., Kierzkowska A., Powchowicz P., Słoński E., Łozowski M., Klusczyk T. Funkcjonalna ocena innowacyjnej trzonowej protezy PEEKowej typu „fusion”. The Journal of orthopaedics trauma surgery and related research, 2010; 4; 20: 101-108.

   • FUNKCJE

    • Protezowanie przedniej kolumny kręgosłupa;
    • Przenoszenie obciążeń ściskających;
    • Wypełniony substytutem kostnym lub kością tworzy wspólną podporę kostno-implantową;
    • Umożliwia współpracę z innym stabilizatorem (np. płytką szyjną);

    Kompatybilne produkty:
    asCp

   • ZALETY i KORZYŚCI

    • Łatwa implantacja;
    • Anatomiczny kształt implantu – zabezpiecza oponę rdzenia;
    • Procedura wymagająca tylko jednego chirurga;
    • Precyzyjne sytuowanie implantu;
    • Możliwe połączenie z płytką szyjną
    • Pewność utwierdzenia dzięki kolcom na górnej i dolnej powierzchni;
    • Możliwość wypełnienia kością autogenną lub substytutem kości;

  Przypadki kliniczne

  Procedura implantacji - główne kroki

  Instalacja implantu winna być poprzedzona przygotowaniem przestrzeni implantacji. Instrumentarium umożliwia dokonanie pomiaru zresekcjonowanych trzonów oraz odpowiedni dobór rozmiaru protezy. Przed implantacją należy wypełnić protezę autogennym przeszczepem kostnym lub substytutem kostnym. Osadzenie protezy w przestrzeni dokonuje się za pomocą wprowadzacza i specjalnie dedykowanego do tego celu „ślizgowego” prowadnika protezy, który umożliwia uzyskanie efektu kontrolowanej dystrakcji. Protezę można również wprowadzić z wykorzystaniem  dystraktora szyjnego. Zaleca się dodatkową stabilizację płytką szyjną DERO ”as·C·p”.

  282210_EasySpacer_2stronyA4.cdr

   

  Patenty