NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
21 października 2020

System LfC; DERO STRONG Scoliosis – z powodzeniem w leczeniu skoliozy

W Krakowie została przeprowadzona operacja dwułukowej skoliozy ze zniesioną kifozą w odcinku piersiowym u siedemnastoletniego pacjenta z wykorzystaniem systemu tulejowego i implantów STRONG Scoliosis – LfC. Zabieg przeprowadził doświadczony chirurg z zakresu leczenia kręgosłupa, dr Paweł Radło z udziałem asysty technicznej LfC ds. użytkowania systemu DERO-STRONG.

Kluczowy moment operacji, polegający na rotacji objętych skoliozą trzonów był przeprowadzony z wykorzystaniem kompletu specjalnych tulei i poprzecznych zapinek, spinających prostowaną część kręgosłupa i umożliwiających ich płynną derotację. Po zamknięciu pręta w głowach śrub dokonano korekcji krzywizny w płaszczyźnie czołowej poprzez dystrakcję i kompresję wybranych trzonów. Zabieg zakończono pozytywnym testem odpowiedzi układu nerwowego pacjenta. Obszar stabilizacji zasypano/obłożono autogenną kością.

Zabieg przebiegał sprawnie i osiągnięto założony efekt leczniczy. Instrumentarium spełniło oczekiwania związane z implantacją, derotacją i stabilizacją łącznie ze stosowaniem w leczeniu skolioz śrub poliaksialnych/wieloosiowych w części środkowej stabilizacji.

Planowanie zabiegu operacyjnego skoliozy piersiowo-lędźwiowej

Czynności śródoperacyjne z użyciem systemu STRONG Scoliosis- LfC

Końcowy etap operacji, kręgosłup po derotacji i korekcji krzywizny