NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY

Sprzedaż patentu-IP do USA

Wyroby DERO skutecznie konkurują na rynkach Europy i Świata, czego spektakularnym dowodem są międzynarodowe patenty oraz sprzedaż własności intelektualnej (IP- Intellectual Properties) do USA. Sukces jest tym większy, gdyż to właśnie Stany Zjednoczone wiodą prym w świecie w dziedzinie implantologii kręgosłupa, a sprzedane polskie IP, w tym patent, stanowią pierwsze tego typu osiągnięcie po wojnie.