NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
18 grudnia 2014

Inteligentne specjalizacje szansą na zwiększenie potencjału gospodarczego województwa lubuskiego

Dnia 16 grudnia 2013r. w Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim odbyło się V posiedzenie Lubuskiej Rady Innowacji. Spotkanie poświęcono głównie możliwościom diagnozowania oraz wspierania zwiększenia potencjału gospodarczego naszego regionu.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Lubuskiej Rady Innowacji (LRI), czyli przedstawiciele władz regionu, lubuskich przedsiębiorców oraz reprezentanci świata nauki. Dyskusja nad zagadnieniami związanymi z rozwojem regionu ma na celu wypracowanie rozwiązań, strategii oraz metod sprzyjania wzrostowi gospodarczego znaczenia województwa lubuskiego.

Posiedzenie LRI tradycyjnie otworzyła Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego, a obradom przewodniczył dr Lechosław Ciupik, Przewodniczący Lubuskiej Rady Innowacji i prezes firmy LfC Sp. z o.o.. Pani Marszałek wygłosiła referat pt. „Wspieranie innowacyjności w nowej perspektywie UE”, w którym podkreśliła, że konkurencyjność regionu powinna opierać się na jego innowacyjności, z czego bezpośrednio wynika potrzeba wyłonienia inteligentnych specjalizacji.

Następnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości. Referaty Pani dr Katarzyny Chleby z Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego pt. „Metodyka wyłonienia inteligentnej specjalizacji regionu lubuskiego” oraz Pani dr Joanny Hołub-Iwan z Katedry Marketingu Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Ocena potencjałów gospodarczych województwa lubuskiego” przedstawiły rezultaty badań nad oceną potencjału naszego regionu. Przedstawiono także metodykę wyłaniania inteligentnych specjalizacji, które powinny być ściśle powiązane z działalnością badawczo-rozwojową, rozwojem kapitału ludzkiego oraz specyfiki gospodarczej regionu.

Za wyróżniające się obszary potencjału w naszym województwie uznano tradycję działalności prywatnej, pozytywne nastawienie do wdrażania innowacji, koncentrację na technologiach środowiskowych oraz zasoby turystyczne. W zakresie wyróżnionych mocnych stron lubuskiego wywiązała się ożywiona dyskusja. Lechosław Ciupik podkreślił, że inteligentne specjalizacje powinny być lokomotywą rozwoju przedsiębiorstw, a wyznaczanie obszarów rozwojowych powinno się odbywać w oparciu o prognozy przyszłości, a nie analizę historycznych tendencji. Wielu zgromadzonych za atut regionu lubuskiego uznało położenie w strefie transgranicznej i silne powiązanie z otoczeniem międzynarodowym.

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy złożyli sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Posiedzenie LRI po raz kolejny stało się okazją do wymiany poglądów w zakresie wyznaczenia obszarów rozwojowych regionu lubuskiego oraz tworzenia planu działań wspierających rozwój regionu.