NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
27 października 2014

Nowość: „Marketing Naukowy” LfC na V Zjeździe PTChK

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa, odbywające się co dwa lata najważniejsze w kraju spotkanie ekspertów chirurgii kręgosłupa, jak zwykle zgromadziło dziesiątki wybitnych specjalistów zainteresowanych rozwojem tej dziedziny. Podczas tegorocznego zjazdu, który odbył się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2014r., firma LfC silnie zaznaczyła swój udział zarówno w zakresie naukowym jak i wystawienniczo-marketingowym. Aktywne uczestnictwo LfC pozwoliło na umocnienie jej pozycji, nawiązanie nowych kontaktów oraz zaprezentowanie nowych, zaawansowanych technologii medycznych dla spondylochirurgii.

2014_ptchk_1

Konferencja w tym roku zgromadziła wielu ekspertów i po raz kolejny stała się okazją do wymiany cennych doświadczeń i wzajemnej weryfikacji metod leczenia oraz badań nad rozwojem chirurgii kręgosłupa. Część naukowa poświęcona była zagadnieniom związanym ze starzejącym się kręgosłupem oraz deformacjami kręgosłupa osób dorosłych. Wśród zaproszonych gości inauguracyjne wystąpienia wygłosili: prof. Tomasz Grodzicki, prof. Dietrich Schlenzka oraz prof. Philip Sell – były prezydent EuroSpine. Organizatorzy konferencji zadbali o program artystyczny z elementami góralskiego folkloru uświetniający obrady zjazdu.

Firma LfC zaakcentowała swój udział w części naukowej kilkoma referatami dotyczącymi najnowocześniejszych technologii spondylochirurgicznych (CarRLIF, SLIDER), zaawansowanych badań morfometrycznych oraz rozwoju ogólnej wiedzy medycznej dotyczącej hipotezy powstawania i funkcjonowania pierścienia nasadowego (epiphyseal ring) trzonu kręgosłupa ludzkiego. Wystąpienia zostały dobrze przyjęte, wzbudziły pozytywne komentarze wśród uczestników zjazdu i potwierdziły szczególną pozycję firmy LfC jako nie tylko przodującego producenta implantów kręgosłupowych, ale również znaczącego ośrodka współtworzącego wiedzę i rozwój chirurgii kręgosłupa. Nowym podejściem, wypracowanym przez LfC jest „marketing naukowy”, czyli promocja tworzonych technologii wsparta naukowymi dowodami na ich efektywność i przewagę konkurencyjną w stosunku do innych rozwiązań funkcjonujących na rynku.

Prezentacje LfC w sesji naukowej V Zjazdu PTChK

2014_ptchk_3 2014_ptchk_04 2014_ptchk_4

Firma LfC miała możliwość zaprezentowania swoich najnowszych osiągnięć na specjalnie zorganizowanych warsztatach. Hitem tegorocznych warsztatów była „bio-Dynamiczna stabilizacja” (b•D•s), najnowszej generacji implant międzywyrostkowy InsEx oraz rozpoznawalny już w środowisku medycznym CarRLIF do stabilizacji międzytrzonowej.

Prezentacja najnowszych rozwiązań spondylochirurgicznych podczas warsztatów firmy
Prezentacja najnowszych rozwiązań spondylochirurgicznych podczas warsztatów firmy

Profesjonalnie przygotowane prezentacje najnowszych osiągnięć spondylochirurgicznych ze specjalnymi efektami, możliwość obserwacji stanowisk badawczych oraz bezpośrednich konsultacji z bio-inżynierami tworzącymi te nowoczesne rozwiązania zaważyło na wysokiej frekwencji wśród obecnych lekarzy i wyraźnemu zainteresowaniu przedstawianymi technologiami.

Prezentacja stanowiska do badań do korekcji skoliozy we współpracy  z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym
Prezentacja stanowiska do badań do korekcji skoliozy we współpracy
z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

Kolejnym miejscem spotkania z uczestnikami konferencji było firmowe stoisko LfC, na którym lekarze mieli możliwość poszerzenia wiedzy o interesujących ich implantach. Jak na każdym zjeździe było ono miejscem ożywionej dyskusji chirurgów kręgosłupa, wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu praktyki operacyjnej oraz zgłaszania uwag i sugestii. Dla LfC są one szczególnie istotnym źródłem modyfikacji tworzonych rozwiązań i nieustannego rozwoju. Nasze stoisko odwiedzili w tym roku zarówno „starzy przyjaciele” jak i nowo zainteresowani naszymi rozwiązaniami specjaliści, a dla każdego staraliśmy się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie i zapewnić jak najwyższą jakość obsługi.

Firmowe stoisko LfC było miejsce spotkań wielu ekspertów chirurgii kręgosłupa  zainteresowanych rozwojem i uczestnictwem w badaniach  najnowszych technologii spondylochirurgicznych
Firmowe stoisko LfC było miejsce spotkań wielu ekspertów chirurgii kręgosłupa
zainteresowanych rozwojem i uczestnictwem w badaniach
najnowszych technologii spondylochirurgicznych

Integralnym wydarzeniem Zjazdu było Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa, podczas których wybrano nowe władze towarzystwa. Prezydentem PTChK został tym razem ortopeda prof. Maciej Tęsiorowski, a jego zastępcą neurochirurg z Zielonej Góry doktor Paweł Jarmużek. Szczególnie ważnym dla firmy punktem uroczystej części Walnego Zgromadzenia obrad było nadanie prezesowi LfC Lechosławowi F. Ciupikowi tytułu Honorowego Członka PTChK – dopiero drugiego takiego wyróżnienia, którym honoruje się najbardziej zasłużonych dla rozwoju chirurgii kręgosłupa.

Obecność na zjeździe jest każdorazowo dla LfC cenną okazją do wymiany poglądów, wysoce merytorycznej dyskusji z chirurgami, omawianiu najnowszych trendów w spondyloimplantologii. Takie spotkania są nieustannie bodźcem do dalszego, intensywnego rozwoju zaawansowanych rozwiązań dla chirurgicznego leczenia schorzeń kręgosłupa.