NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
30 października 2018

Prezydenci międzynarodowych towarzystw chirurgii kręgosłupa w LfC
Chirurdzy entuzjastycznie przyjęli innowacyjne metody leczenia DERO prezentowane na pre-Kursie LfC

Firma LfC gościła ponad sześćdziesięciu wybitnych chirurgów kręgosłupa z Polski i zagranicy podczas pre-KURSu, który odbył się w CBR LfC w Czerwieńsku dnia 21. października 2018r. Tematem przewodnim kursu były: „Innowacyjne metody spondyloimplantologiczne w zastosowaniu w Polsce i w Świecie”. Poruszał współcześnie bardzo aktualny problem leczenia chirurgicznego starzejącego się kręgosłupa.

Zorganizowany i przeprowadzony przez LfC pre-KURS był ze wszech miar wydarzeniem szczególnym.

Prezydenci towarzystw kręgosłupowych: Frank Kandziora – prezydent EuroSpine 2018, Robert Gasik – prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa/PTChK z Prezesem firmy LfC dr Lechosławem F. Ciupikiem

Po pierwsze został oficjalnie włączony do programu tegorocznego VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa/ PTChK. Przybyli na niego znamienici goście, m. in. byli i obecni prezydenci towarzystw kręgosłupowych: Frank Kandziora – prezydent EuroSpine 2018, Paweł Jarmużek i Robert Gasik  – prezydenci Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa/PTChK (aktualny i przyszły), Nachshon Knoller i Gaad Velan prezydenci Izraelskiego Towarzystwa Kręgosłupowego/ISS, a także partnerzy: z Niemiec (Achim Weinfurth/ Via4Spine), Meksyku (Paweł Malinowski/Mavero) i Izraela ( Adi Antonichi/ MFast).

Międzynarodowe spotkanie kręgosłupowe było również doskonałym momentem do zaprezentowania możliwości firmy LfC. Uczestnicy mieli okazje do zwiedzenia nowo otwartego Centrum Badawczo-Rozwojowo-Szkoleniowego, w tym laboratorium, działu badawczo-projektowego oraz poznawali innowacyjnych metod produkcji wyrobów medycznych.

Treścią kursu były doświadczenia LfC w rozwoju spondyloimplantologii, w tym oparte o własne patenty oraz z praktyki chirurgicznej. Wykłady i warsztaty prezentowane były przez profesjonalny zespół międzynarodowych wykładowców/prelegentów, m.in. przez Erica Muehlbauera/NASS USA, doktora Jerzego Pieniążka/ Bytom, doktora Bernda Hoelpera/ Niemcy.

Bardzo ważnym wydarzeniem był oficjalne wprowadzenie na rynek („market launch”) najnowszej procedury chirurgicznej LfC, jednocześnie ostatniego wynalazku doktora Lechosława F. Ciupika, metody stabilizacji biodrowo-krzyżowej z autogenną fuzją ISaF  na rynku polskim. Praktyczne warsztaty prowadzone przez doktora Hoelpera, doświadczonego chirurga w operacjach biodrowo-krzyżowych, wzbudziły duże zainteresowania wśród chirurgów.  Ważnym momentem było powstanie Grupy ISaF, której celem jest prowadzenie badań nad metodą.

ISaF – metoda stabilizacji biodorowo-krzyżowej z autogenną fuzją (patent), stworzony do wspomagania chirurgicznego leczenia wielu schorzeń stawu krzyżowo-biodrowego, między innymi: degeneracji, zapaleń i uszkodzeń spowodowanych chorobą lub w konsekwencji wcześniejszego nieskutecznego leczenia. Dwuczęściowy implant wykonany jest technologią EBT (Electron Beam Technology) w celu wydatniejszego zrostu kostnego (struktura przestrzenna „3D-Truss-Ti”-„bluszczowego mechanizmu zrostu kostnego – L.C.”). Procedura ISaF samoistnie zapewnia wypełnienie przestrzeni stawu kością autogeniczną w trakcie instalowania implantu. Umożliwia to wykorzystanie najlepszego z możliwych materiałów do wywołania zrostu kostnego – własnej kości pacjenta.

Istotne znaczenie miała praktyczna wymiana doświadczeń dająca możliwość rozwiązania wielu zagadnień i problemów związanych z praktyką chirurgiczną, która odbyła się podczas warsztatów. Pozostałe dwie metody prezentowane na Kursie to:

– STRONG -MISS – nowe wyzwanie dla stabilizacji przezskórnej transpedikularnej, zapewniającej dystrakcje, kompresję i korekcję ześlizgu. Stosowana jest do leczenia odcinka lędźwiowego w kilkudziesięciu jednostkach chorobowych; prezentacja: doktor Jacek Trompeta

– SLIDER – spondylolisthesis; metoda DrRB: Dystrakcja przez Rotację, Repozycja i Blokowanie w jednym (patent). Unikatowy implant, który rozwiązuje problem spondylolistezy/kręgozmyku! SLIDER składa się z dwóch niezależnych części suwliwych wyposażonych w „zęby rekina”. Taka konstrukcja umożliwia korekcję spondylolistezy zgodnie z metodą DRrB, tzn. Dystrakcja przez rotację, Repozycja & Blokowanie. Wszystkie te zalety są realizowane jedna po drugiej przy użyciu specjalistycznego wprowadzacza czopa (3w1). SLIDER zapewnia bardzo silną i  pewną stabilizację. Może być implantowany z dostępu przedniego i tylnego. Dodatkowa stabilizacja transpedikularna jest wskazana. Prezentacja: doktor Wojciech Chrobak.

Dodatkowo, podczas spotkania LfC zapewniła możliwość poznania nowoczesnych narzędzi informatycznych do przedoperacyjnego planowania operacji oraz doboru wymiarów implantów. Uczestnikom pre-KURSu zostało udostępnione specjalistyczne stanowisko z oprogramowaniem MediCad i wsparcie eksperta.

Należy podkreślić, iż dzięki swej merytorycznej wartości pre-KURS dał możliwość poszerzenie umiejętności chirurgicznych, poznania nowych metod leczenia oraz zdobycie punków edukacyjnych, gdyż LfC została uprawniona przez Naczelną Izbę Lekarską do prowadzenia kształcenia w zakresie chirurgii kręgosłupa dla lekarzy.

Okolicznością uświetniającą pre-KURSU było połączenie wydarzenie naukowo-warsztatowego ze sztuką, zgodnie z mottem: „ Spine & Art …”. Uczestnicy mieli doskonałą okazją obcowania z pięknem za sprawą malarstwa i grafiki znakomitego lubuskiego artysty Michała Bajsarowicza. W trakcie spotkania goście byli światkami powstania pamiątkowej grafiki, Ex Librisa, łączącej człowieka, naturę i chirurgię, którego kopie zostały przekazane uczestnikom na zakończenie kursu.

SPINE&art – Michał Bajsarowicz z okolicznościowym Ex Librisa (z lewej). Prezentacja grafiki stworzeonej podczas pre-KURSU (z prawej).

Uczestniczący lekarze podkreślili, iż prezentowane podczas warsztatów przez kolegów po fachu metody chirurgiczne DERO wypełniają lukę i są niezwykle potrzebne, gdyż istnieje duża grupa pacjentów, która wymaga specjalistycznego zaopatrzenia chirurgicznego implantami. Również bardzo istotne były przykłady innowacyjnej współpracy bio-inżyniersko-medycznej, tworzenia interdyscyplinarnych grup rozwojowo-badawczych umożliwiających podjęcie współpracy naukowo-wdrożeniowej, w tym z udziałem Stowarzyszenia Badań i Leczenia Kręgosłupa. Cały pre-KURS miał charakter międzynarodowy jako, że “leczenie jest ponad-narodowe”.

Bardzo miłym akcentem była prezentacja regionu lubuskiego, które umożliwił Urząd Marszałkowski za sprawą pani Marszałek Elżbiety Polak. Goście mieli okazje degustować wino z lubuskich winnic i spróbować miodu z okolicznych pasiek, bo Ziemia Lubuskie jest krainą „miodem i winem płynącą”.

Firma LfC  jest wdzięczna za wspaniałą atmosferą, liczne przybycie i zainteresowania metodami DERO. Takie spotkania dają siły i motywacje do dalszej wytężonej pracy dla dobra pacjentów.

Dziękujemy!

Lechosław F. Ciupik

I  LfC Team

 

Galeria pre-KURS LfC