NATURZE SPROSTAĆ PROJEKTY
29 czerwca 2017

Technologie kosmiczne w medycynie – uznanie Lubuszan dla innowacyjnych implantów LfC podczas tegorocznego Święta Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

W dniu 24 czerwca 2017 r. firma LfC, przyjmując zaproszenie pani Marszałek Elżbiety Polak, po raz kolejny uczestniczyła w Święcie Województwa Lubuskiego. W tym roku to wyjątkowe wydarzenie promujące region lubuski odbywało się pod hasłem „Innowacja i Kosmos – Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii”.

Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego z dumą prezentująca innowacyjną firmę LfC w wywiadzie dla TVN

Wystawa LfC – Planeta Medycyny Kosmicznej – cieszyła się wielkim zainteresowaniem, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Nikt nie przechodził obojętnie. Uwagę dorosłych przyciągał innowacyjny implant SLIDER znany jako słynne „Lubuskie Zęby Rekina”. Zgromadzone osoby miały okazję  dowiedzieć się o nowoczesnych metodach leczenia schorzeń kręgosłupa z użyciem implantów wykonanych kosmiczną technologią LfC.

Implant SLIDER – „Lubuskie Zęby Rekina” stanowił główny punkt programu dla odwiedzających stoisko LfC

 

Tłumy Lubuszan pytały o nowoczesne metody leczenia schorzeń kręgosłupa z użyciem implantów LfC. Rozmowom i konsultacjom nie było końca.

 

Dla dzieci niewątpliwą atrakcją był model szkieletu kostnego człowieka, możliwość przejażdżki tandemem i obserwacja jak zachowuje się szkielet człowieka podczas ruchu.

Z firmą LfC i wokół namiotu wystawowego
Atrakcje duo; przejażdżka z „Derusiem” na pierwszym siedzeniu – to robiło wrażenie u dzieci i dorosłych

 

Doktor Lechosław F. Ciupik, prezes LfC wspólnie z doktor Agnieszką Kierzkowską, dyr. ds. badań, w rozmowie z dziennikarzem opowiadali o firmie, o jej pracy, o innowacji, podczas konferencji prasowej. Rozmowy z dziennikarzem Andrzejem Gontarzem, wiceprezesem instytutu Mikro-Makro, dotyczyły przede wszystkim wykorzystywania „technologii kosmicznych” do produkcji  innowacyjnych implantów kręgosłupa. Poruszano również tematykę innowacyjności produktów firmy na arenie międzynarodowej, dyskutowano o patentowaniu i badaniach rozwojowych, oraz roli jaką pełni w środowisku lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Podkreślono wsparcie funduszy europejskich na szeroko prowadzoną, wielodziedzinową działalność badawczo-rozwojową, w tym środków dysponowanych przez województwo lubuskie w ramach programu RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa I – Gospodarka i innowacje, Działanie 1.1 Badania i innowacje.

Doktor L. F. Ciupik, prezes LfC i doktor A. Kierzkowska, dyrektor ds. badań rozmawiający o najnowszych osiągnięciach medycznych LfC w dziedzinie implantologii kręgosłupa

 

Tegoroczna edycja Dni Województwa Lubuskiego okazała się sukcesem. Tłumy odwiedzających odzwierciedlały fakt jak bardzo zaangażowani są Lubuszanie i jak duże znaczenie ma dla nich rozwój i przyszłość województwa lubuskiego. Na uznanie zasługuje również bardzo wysoki poziom wystawiających się firm i instytucji naukowych reprezentujących region lubuski. Cieszy także duży postęp technologiczny
i innowacyjny, jaki nastąpił na przełomie kliku ostatnich lat m. in. dzięki właściwemu wykorzystaniu środków unijnych. Zielonogórska firma LfC zaprezentowała się jako innowacyjny lider wśród lubuskich i krajowych przedsiębiorstw. Podziw budził dorobek naukowy LfC oraz zaawansowane technologie medyczne  znajdujące światowe uznanie.

Od lewej W. Sługocki Senator RP, E. Polak Marszałek Województwa Lubuskiego, M. Kidawa-Błońska, Wicemarszałek Sejmu RP w towarzystwie radnych województwa

Poniżej znajduje się link do powiazanego artykułu na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

http://lubuskie.pl/news/21291/806/Kosmos-w-Lubuskiem-wideo/d,news-bootstrap/